Heksagram 1 – JANG

(Heksagram 1) (Niebo)
Niebo niżej
(Niebo)
Niebo wyżej

Niebo w ruchu –
przejaw siły smoka.
Człowiek zdobywa się na odwagę
i nie traci werwy w działaniu.
Przypływ sil twórczych.
Wpływ.
Poprawa.
Nie zbaczaj ze swej drogi.

A: Trygram Ch’ien oznacza niebo, a ponieważ istnieje tylko jedno niebo, te dwa trygramy przedstawiają niebo w zmianie, niebo samo siebie stwarzające. Tę wieczną, niewyczerpaną, niezniszczalną odnowę symbolizuje smok. Jedziesz na smoku czasu z pierwotną, dodatnią siłą jang – oświecającą, inspirującą, pełną mocy, duchową.

Jesteś ośrodkiem aktywności. Dodatnie, pobudzające czynniki twojego życia wypływają bezpośrednio z ciebie. Tworzysz swój świat tak, jak „niebo niżej” (niebo przeszłości) stwarza się (jako niebo przyszłości) quot;wyżej”. Jesteś w ustawicznym ruchu, w harmonii z wszechświatem. Nie potrafisz się wahać, nie możesz zmienić swojego kierunku, nie możesz zmniejszyć swojej siły. Odzwierciedlasz stałość, niezmienność i pełnię siły jang. Jeśli heksagram ten nie ulega przeobrażeniu za sprawą linii zmiennych i wiernie przedstawia twoje tao, to konsultowanie się z I-Ching spowodowane było chęcią potwierdzenia drogi, a nie niezdecydowaniem, wahaniem lub brakiem jasności z twojej strony.

K: Symbol in-jang odpowiada uprawianiu kamy, jest to symbol związku seksualnego. W ćwiczeniu arthy, w codziennych czynnościach, doniosłość i wpływ in są zawsze przyćmione przez siłę jang, gdyż istnieje złudzenie postępu, czasu, ewolucj, poprawy itp. W miłości role inspirującego i inspirowanego są jednakowe. Bodziec w twoim związku z partnerem, inspiracja dla trwałej i namiętnej miłości pochodzi od ciebie. Mało prawdopodobne jest, aby partner był tak samo zaangażowany w poddanie się twojej inspiracji jak ty w jej tworzenie. Partner w pewnych okolicznościach może się poczuć odrzucony, zniewolony i sfrustrowany z powodu twojej przytłaczającej i całkowicie aktywnej roli w związku. Partner może reagować impulsywnie wchodząc w konflikt z twoimi aktywnymi impulsami. Niekoniecznie musi to być zgubne; jest to jednak nie do uniknięcia. Zaakceptuj takie konflikty, nie zwracaj na nie uwagi. Jest to najlepsza reakcja na waszą trwałą dysharmonię.

M: Twoja rola w sprawach duchowych polega na oświecaniu innych. W twoim duchowym widzeniu nie dostrzegasz „ale”, „albo”. Nie wyobrażasz sobie żadnej innej drogi duchowej. Paradoksy nie istnieją dla ciebie. Oświecaj innych, pozwól im zobaczyć jedność w ich nieharmonijnych ideach duchowych. Oświecaj innych tak, że rozważane przez nich alternatywne drogi staną się tylko słownym problemem. Oświecaj innych tak, aby paradoksy stały się dla nich symbolem, a nie pozostały problemami.

LINIE

1

Smok skryty w głębi.
Nie działaj.

Twoja siła jang jest jeszcze ukryta, niegotowa do wyjścia w świat ludzi i zdarzeń. Jej wpływ jest jeszcze pośredni. Swoją wolą jeszcze nie możesz wpływać na działanie innych. Zrozumiesz, gdy czas będzie dojrzały do działania, dostrzeżesz bowiem, że działasz spontanicznie, naturalnie, instynktownie. Nie rób niczego na siłę. W tej chwili nie pragnij niczego, z wyjątkiem opanowania i cierpliwości.

2

Smok pojawia się w polu.
Zasięgnij rady mądrego człowieka.

Wpływ jang zaczyna przejawiać się w świecie ludzi i wydarzeń. Powinieneś szukać kogoś w centrum pola twojego działania, kogoś, kto ma duży wpływ. Naturalnie połączysz z nim siły.

3

W dzień jest aktywny i czujny. W nocy jest ostrożny i uważny.
Niebezpieczeństwo, lecz nie popełnisz błędów.

Twoja siła jang jest nieograniczona, lecz jej kierunek zdeterminowany jest wartościami społecznymi lub kulturalnymi, jakie posiadasz. Powoduje to niepokój, nawet jeśli jesteś silny. Trzymając się przeszłości, nie będziesz mógł pozbyć się koncepcji dobra i zła. Wyobrażając sobie alternatywne możliwości, nie będziesz mógł w pełni odczuć nieograniczonej siły, jaką posiadasz, lub w pełni jej wykorzystać. Pojawia się niebezpieczeństwo poczucia porażki, nieszczęścia, niezadowolenia, a także niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy innym. Niebezpieczeństwa te wynikają z połączenia twojego w pełni twórczego życia z nieoświeconym stanem umysłu, a nie z okrucieństwa.

4

Smok wyskakuje z głębi.
Nie popełnisz błędów.

Czujesz, że ciągnie cię w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to droga służby społecznej, gdzie dominującą rolę odgrywa wpływowy element twojej siły jang. Drugi to droga świętości, bycia świętym, całkowitego wycofania się ze świata materialnego, gdzie dominującą rolę odgrywają niosące światło elementy jang. Wybierz swoją drogę bez sugerowania się wartościami i potrzebami innych ludzi. Bądź wierny sobie. Cokolwiek wybierzesz, będzie słuszne.

5

Smok przelatuje na niebie.
Poradź się mądrego człowieka.

Oczywiście jesteś ważną osobą. Inni chętnie poddają się twojemu wpływowi. Wszyscy szukają twojej rady. Osiągnąłeś punkt, gdzie ty sam dla innych uosabiasz pobudzającą, twórczą energię, która wszystkich porusza.

6

Smok wyprzedza.
Wina.

Istnieją granice twojego wpływu. Działalność, którą kontrolujesz, ma granice. Nie próbuj przenosić swojego wpływu na sfery, gdzie okoliczności i wydarzenia nie doprowadziły cię naturalnie.

Wszystkie linie zmienne

Mnogość bezgłowych smoków.
Pomyślność.

Sześć linii zmiennych oznacza doskonałą równowagę. Umysł i ciało, obiektywizm i subiektywizm, męskość i kobiecość, działanie i bierność itd., wszystko jest w równowadze.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: