Heksagram 11 – Pokój

(Heksagram 11) (Niebo)
Niebo niżej
(Ziemia)
Ziemia wyżej

Niebo schodzi nisko,
a ziemia wznosi się.
Jednoczą się.
Niebo i ziemia mieszają się w człowieku.
Mędrzec uczy tej harmonii wszystkich ludzi.

Pomyślna.
Powodzenie.

A: Doświadczałeś spokoju umysłu podczas rzucania patyczków lub monet do tej wyroczni. Tak jak podczas losowania heksagramu, w czasie rytuału byłeś swobodny, to przy odczytywaniu wyroczni możesz być pełen niepokoju i oczekiwań wynikających z twojego pytania. Pytający powinien się skoncentrować na swoim problemie przy losowaniu wyroczni, aby ustalić zależność między symbolami indywidualnego życia i symbolami monet. Tak cię jednak pochłonęło „losowanie” wyroczni, że w czasie rytuału zapomniałeś o swoim problemie. Rzadkim darem jest zdolność całkowitego wtopienia się w to, co się robi, w czasie działania. Pielęgnuj ten rodzaj całkowitego skupienia się. Przenieś je na każde swoje działanie. Jest to droga nie tyle spokoju, ile porządku. Troski życia nie kolidują wtedy ze sobą i możesz w pełni skoncentrować się na najbardziej bezpośrednim działaniu.

K: Nie zaangażowałeś się całkowicie w związek z partnerem. Nie dzielisz z nim całego swojego życia. Bierzesz partnera pod uwagę tylko wtedy, gdy sytuacja wyraźnie go dotyczy. Każdy ma pewne wydzielone, ukryte miejsca, lecz ty zbyt wiele ze swojego życia ukrywasz przed partnerem. Może masz skłonności, aby nieprzyjemne, trudne sprawy zachować dla siebie, a dzielić z nim tylko sprawy przyjemne. Jeżeli partner jest inny od ciebie, to różne sytuacje, problemy i wydarzenia w jego życiu, prawdopodobnie łączące się z twoimi, wymagają reagowania. Heksagram oznacza pokój, może przynieść konflikt.

M: Twoja droga duchowa wyraża się w regularnym uprawianiu pewnych rytuałów. Nie doprowadzą cię one bezpośrednio do oświecenia. Jednak rytuały symbolizujące związek z Jednością i Wielością naprawdę połączą ciebie z Jednością i Wielością. Bez oświecenia, bez dramatu samoświadomości i towarzyszącego utracie „ja”, podczas przeprowadzania rytuałów w pełnym skupieniu będziesz bez „ja”, bez kształtu, bez umysłu.

LINIE

1

Wyrywa pęk dzikich kwiatów razem z trawą.
Pomyślna, jeżeli pójdziesz naprzód.

Twoja zdolność skutecznego skupienia się na tym, co robisz, przyciąga ludzi o podobnym nastawieniu czy z takimi samymi zdolnościami całkowitego zaangażowania się. Tylko ich towarzystwo może ci pomóc. Zaakceptuj tych przyjaciół.

2

Potrafi wytrzymać z nudziarzem.
Jeżeli nie ma łodzi, umie przepłynąć rzekę.
Niemal wszystko pamięta.
Jego przyjaźnie polegają na miłości.
Na pewno trzyma się złotego środka.

Wszystkie rzeczy są jednakowe. Działaj według logicznych zasad. Traktuj obcych jak przyjaciół. Podejmuj się trudnych zadań tak naturalnie i spontanicznie, jak gdybyś wykonywał zwykłe, codzienne czynności. Nie rozgraniczaj spraw bliskich i odległych – wszystko, co ciebie dotyczy, należy przyjmować z taką samą obiektywnością i sprawiedliwością, bez ocen i uprzedzeń.

3

Nie ma związku bez zerwania,
nie ma odejścia bez powrotu.
Nie popełnisz błędów, jeżeli przewidując trudności,
będziesz się trzymać swojej drogi.
Nie pozwól, aby nieuchronne zmiany cię martwiły,
raduj się teraźniejszością.

Wyrocznia jest jasna. „Radować się teraźniejszością” to znać względność wszelkiej radości i smutku. Zachowaj spokój podczas rozwiązywania się sytuacji, która cię teraz przytłacza.

4

Łączy się ze swymi sąsiadami
i nie polega na swoim bogactwie.
Jego sąsiedzi łączą się z nim,
nie lękając się jego siły.

Wolny jesteś od uporczywych niepokojów i masz szczerą postawę, bez uprzedzeń, do każdego, kogo spotkasz. Jesteś otwarty i szczery z najbardziej przypadkowymi znajomymi. Ci, którzy cię znają, doceniają to.

5

Książę Yi ustanowił nowe prawo,
gdy jego córki wychodziły za mąż.
Szczęście. Bardzo pomyślna.

Według rozporządzenia księcia Yi córki władców miały słuchać swoich mężów tak jak inne żony, chociaż na dworze miały wyższą rangę. Możesz podobnie przystosować się w swoim życiu, w związku miłosnym, związku interesu lub jakimkolwiek innym związku. Możesz pomyślnie pogodzić konfliktowe zasady, dzieląc swe życie na różne sfery działania, tak jak książę Yi: na świat dworu i świat rodziny.

6

Mur łączy się z fosą.
Człowiek nie atakuje.
Zmowa ze sprzymierzeńcami.
Trochę winy, nawet jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Podążając z naturalnym nurtem swego życia, od bezpośredniej teraźniejszości do bezpośredniej teraźniejszości, byłeś dość ostrożny i oddzieliłeś jedną sferę działania od drugiej. W ten sposób ignorowałeś możliwość współdziałania między nimi. Fosa otaczająca mur powinna zapewnić podwójną obronność. Fosa źle zaplanowana mogła zostać wykopana zbyt blisko muru. Jeżeli mur runie, wypełni fosę. Dawna bezmyślność czyni cię bezbronnym. Nie próbuj się bronić. Wycofaj się do swego wewnętrznego kręgu. Pogódź się ze swoim losem.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: