Heksagram 12 – Rozłączenie

(Heksagram 12) (Ziemia)
Ziemia niżej
(Niebo)
Niebo wyżej

Niebo i ziemia rozdzielają się.
Brak porozumienia wśród ludzi.
Przeminęli wielcy, zastąpili ich mali.
Aby uniknąć złego losu,
niepospolity człowiek ukrywa swoje zalety.
Unika zyskownego zajęcia.

Trudności w zachowaniu swej własnej drogi.

A: Żyjesz w świecie małodusznych zasad: chciwości i zaborczości, egoizmu i złości, współzawodnictwa i nienawiści itd. Pieniądze są „cennym ekskrementem” (wykorzystując obrazowe wyrażenie N.O. Browna), ale i bezużytecznym odpadem tej sytuacji. Trzymaj się od tego z dala. Wulgarna, materialistyczna korupcja tak się rozprzestrzeniła, że możesz się w nią wciągnąć, przyjmując pieniądze od kogokolwiek. Trygramy nieba i ziemi w tym heksagramie wzajemnie się od siebie oddalają. Jeżeli nie jesteś świętym lub mnichem oddanym mokszy, przynależącym do oddalającego się nieba, to jesteś tutaj na ziemi szaleńcem pomiędzy innymi ludźmi odurzonymi samouwielbieniem. Sytuacja, w której się znajdujesz, pozbawiona jest tradycyjnego umiarkowania, szczerości czy humanitarnych społecznych ideałów życia dla przyszłości. Ludzie, z którymi się przyjaźnisz, mogą być zdeprawowani. Jeżeli masz jakieś nieegoistyczne zasady, powstrzymaj się od rozwijania ich – kierując się nimi nic dobrego nie wskórasz. Pozostaną w ogóle nie zrozumiane, nie przyniosą innym najmniejszego promyka światła. Zadowól się utrzymaniem tych zasad w sobie w stanie nienaruszonym. Już, to będzie dla ciebie dostatecznie trudne.

K: Twój związek z partnerem tylko w mętnej terminologii obecnego języka można nazwać „związkiem miłości”. Jesteście w konflikcie małostkowości, łączycie się w małostkowości, wasze bóle są małostkowe, tak jak i wasze przyjemności. Mali i skąpi, ale i żądni wielu rzeczy. Nienawidząc się wzajemnie, całkowicie zagubiliście istotną podstawę waszego związku.

M: Heksagram św. Szymona Słupnika, który przez trzydzieści pięć lat żył na małej platformie na szczycie filaru na pustyni syryjskiej. W kulturze, gdzie sam język jest często mętny, a właściwe uczynki zawsze źle rozumiane, tylko tak absurdalne życie, jak życie św. Szymona Słupnika, można uznać za inspirujące duchowo. Materializm tak bezwzględnie pożera wszystko w twoim świecie, że tylko życie w ascezie na pograniczu absurdu może ci umożliwić trwanie na duchowej drodze.

LINIE

1

Wyrywa pęk dzikich kwiatów razem z trawą.
Pomyślna.
Poprawa, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Unoszą cię wydarzenia, które na pierwszy rzut oka wydają się nie dotyczyć ciebie bezpośrednio. Nie opieraj się im i nie próbuj się od nich uwolnić. Tylko przypadkiem uniknąłeś niebezpieczeństwa, o którym nie miałeś nawet pojęcia.

2

Cierpliwość i poddanie.
Pomyślna dla maluczkich.
Powodzenie mimo cierpień i przeszkód,
jeżeli potrafisz uczynić z nich swoją drogę.

Jesteś mocno związany z kulturą chciwości i obłudy. Do tej pory miałeś szczęście zachować swoją własną, zajmując stale obronne stanowisko. Niszcząca, nieludzka sytuacja wyrażona w tym heksagramie może być błogosławieństwem, jeśli zdołasz skierować się do wewnątrz. Tam możesz znaleźć z sukcesem spokój i pogodę ducha.

3

Wstydzi się swoich zamiarów.

Fakt, że wszyscy uwikłani są w tę samą haniebną sytuację, pozwala każdemu łatwiej ją znosić. Niestety, takie usprawiedliwienie nie może zmniejszyć twojej winy. Jedynym skutkiem jest przedłużanie się tej sytuacji.

4

Postępuje pobożnie i nie robi błędów.
Przychodzą przyjaciele i dzielą jego szczęście.

Mimo że sukces jest niemożliwy, jeżeli chcesz działać zgodnie ze swoimi zasadami – działaj. Szczera i odważna postawa nie przysporzy ci w obecnej chwili wiele kłopotów, a w ten sposób możesz zachęcić innych do takiego postępowania.

5

Kładzie kres cierpieniu i przeszkodom.
Wielki i szczęśliwy człowiek.
„Uważaj, uważaj” – woła,
przywiązując swój sukces do pnia morwy.

W życiu najbardziej sztywnym, statycznym i bezkształtnym zawarta jest możliwość rozwoju i twórczości. Lecz najpierw – samoświadomość.

6

Pokonane cierpienie i przeszkody.
Od teraz zwiększy się szczęście.

Wszystko dla ciebie jest lepsze niż sytuacja wyrażona w tym heksagramie. Możesz być zadowolony. Przekroczyłeś już ją.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: