Heksagram 13 – Społeczeństwo

(Heksagram 13) (Ogień)
Ogień niżej
(Niebo)
Niebo wyżej

Ogień pod otwartym niebem.
Niepospolity człowiek ocenia rzeczy
zgodnie z ich rodzajem i wartością.

Powodzenie, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Możesz przebyć wielką wodę.

A: Podstawowe zasady umowy społecznej kierują twoim życiem. Zgadzasz się bez zastrzeżeń z definicją Arystotelesa, który widzi człowieka jako „polityczne zwierzę”. Zdajesz sobie sprawę z istnienia pewnych niesprawiedliwości w każdym społeczeństwie, jednak uważasz, że są potrzebne dla utrzymania jego struktury. Cokolwiek robisz, robisz to w zgodzie ze strukturą społeczną, ufając jej. Nie popadając w sprzeczność lojalności wobec jednostki i społeczeństwa, potrafisz odegrać swoją rolę w społeczeństwie i cieszyć się w pełni korzyściami wynikającymi z naturalnego działania mechanizmu społecznego. Heksagram ten absolutnie nie oznacza presji wobec ciebie, prania mózgu ani też naiwności z twojej strony. Społeczeństwo ludzi, ich łączenie się dla wspólnego dobra, tworzenie struktur społecznych, posiadających architektoniczny zmysł równowagi, fundamentu i nadbudowy, jest odzwierciedleniem połączenia Wielości w Jedność.

K: Ty i partner widzicie wasz związek jako archetyp. Jeżeli jesteście kochankami, to widzicie siebie jako „mężczyznę i kobietę”. Jeżeli jesteście spokrewnieni, oznacza to „matkę i córkę”, „braci” itd. albo „nauczyciela i ucznia”, „towarzyszy” czy też „umysł i ciało” itd. Wasz związek to nie tylko związek dwóch jednostek ludzkich. Odczuwacie naturalną łączność z ideą związku waszego typu z ustalonymi zasadami dla każdego członka i z tradycyjnymi formami konfliktu, tak jak przejawia się on w kulturze. Może zainteresowany jesteś pracami K.G. Junga. Ten rodzaj współżycia tworzy silną i trwałą więź między tobą a partnerem, rozumiecie się doskonale, może jesteście trochę mentorscy, lecz żadne z was nie jest ani egoistyczne, ani nieuczciwe. Każde z was ma poczucie historycznej odpowiedzialności, aby postępować wobec drugiego w sposób godny waszych archetypicznych odpowiedników.

M: Ideą wiodącą na twej ścieżce do oświecenia jest idea społeczeństwa wszystkich rzeczy odzwierciedlona w burzliwym społeczeństwie ludzi. Inspiruje cię historia, zaczynasz ją widzieć jako mit. Jako mit odzwierciedla ona boskie wzory i oświeca cię. Twoim rytuałem jest czytanie np. Bhagawad-Gity, najbardziej natchnionego dzieła kultury duchowej, Homera, Złotej gałęzi. Nieskończona lista imion ze Starego Testamentu ma dla ciebie piękno i znaczenie, jakiego nie ma dla innych. Pozostajesz w strukturze społecznej z dala od stresów i wstrząsów i patrzysz na ludzkie uwarunkowania z góry, widząc człowieka ostatecznie złączonego w Jedności i Wielości, poza dobrem i złem.

LINIE

1

W przejściu z innymi ludźmi.
Nie popełnisz błędów.

Twoje łączenie się z innymi nie wynika z nagłego, płynącego z głębi serca doceniania zalet społeczeństwa. Wspólna tobie i innym sytuacja zmusiła cię do przyłączenia się do grupy. Twoja obecność w niej jest prawie mimowolna, mimo to powinieneś w niej pozostać i pracować.

2

Łączy się z członkami swej rodziny.
Będziesz tego żałować.

Twój krąg społeczny jest zbyt ograniczony. W sytuacji wymagającej towarzyszenia wszystkim, ty połączyłeś się tylko z niektórymi. Jest to ograniczone i snobistyczne widzenie. Tak też będą uważać inni.

3

Ukrywa swoją broń w trawie,
przyczaił się na szczycie wzgórza.
Przez trzy lata nie rusza się.

Zrobiłeś pierwszy krok do wejścia w pewną społeczność, grupę czy organizację, będącą nieegoistyczną społecznością ludzi o wspólnym celu. Ty jednak nie wierzysz w szczerość i spójność grupy. Jesteś podejrzliwy. Nie odrzucasz więzi z ideą indywidualności, nie możesz uwierzyć, że inni są lojalni. Trzymasz się z dala od nich. Przygotowałeś się do odparcia ciosu, gdyby ktoś próbował cię wykorzystać. Dużo czasu upłynie, zanim w pełni będziesz mógł włączyć się w tę społeczność i zanim zostaniesz w niej zaakceptowany.

4

Wchodzi na mur, aby stoczyć walkę.
Potem nie musi się bronić.
Pomyślna.

Już prawie wszedłeś w nieegoistyczne i korzystne układy społeczne. Nadal jeszcze zachowujesz pewien zmysł współzawodnictwa i nieufności. Zaczęło jednak do ciebie docierać, że są to odczucia absurdalne.

5

Zmuszony do połączenia się.
Na początku lamentuje i narzeka,
potem śmieje się ze swoich problemów
i spotyka się ze swoim zwycięzcą.

Połączyłeś się z innymi w silnym związku. Ma on silną strukturę, co na początku sprawia ci wiele trudności. Nie jesteś przyzwyczajony do nowych ograniczeń i odpowiedzialności, jakie wiążą się z uczestnictwem. Kiedy się do nich przyzwyczaisz, dostrzeżesz, że twoje życie stało się prostsze niż przedtem, zawiera mniej niepokojów, mniej praktycznych trudności, a więcej swobody i radości.

6

Łączy się z ludźmi na przedmieściach.
Brak winy.

Przedmieście jest rodzajem aresztu. Linia ta wyraża towarzystwo ludzi w areszcie. Bez wspólnego celu, bez wspólnej przeszłości, bez żadnych wspólnych spraw, lecz tak samo zagubiony i odcięty od reszty społeczności, połączyłeś się z ludźmi będącymi w podobnych tarapatach.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: