Heksagram 17 – Naśladowanie

(Heksagram 17) (Piorun)
Piorun niżej
(Bagno)
Bagno wyżej

Grom spoczywa w bagnie.
Wieczorem człowiek rozumny wraca do domu.
Wielkie powodzenie,
jeśli nie zboczysz ze swej drogi, nie popełnisz błędu.

A: Nie żyjesz sam. Spełnienie twojego życia zależy od innych. Sądzisz, że twoje porażki wynikają z winy innych, obciążasz ich odpowiedzialnością za własne błędy. Ta egocentryczność doprowadziła do konfliktów i nieporozumień. Uważasz, że starasz się ze wszystkich sił, najszczerzej i najlepiej, iść swoją drogą, lecz cały czas postępowanie innych przeszkadza i hamuje ciebie. Oni również starają się postępować jak najlepiej, mają tak jak ty swoje zasady i dążenia, i różnie im się wiedzie. Może twoje cele i zasady są zbyt różne od zasad innych ludzi? Stwarzałoby to wrażenie, że twoja prawdziwa droga, twój właściwy kierunek jest zablokowany z powodu oporu innych. Jeżeli obstajesz przy ustalonych celach i statycznych zasadach (patrz moksza), to przynajmniej tak musisz je ukształtować, aby nie były w konflikcie z ogólnymi celami i zasadami twojego otoczenia. Jeżeli nie potrafisz pogodzić się z nieuchronną frustracją, to musisz tak przystosować swoje zasady, aby zbliżyły się do wartości ludzi, wśród których żyjesz.

K: Sam związek oraz miłość między wami jest ważnym, decydującym czynnikiem dla ciebie i partnera. W sprawach waszego partnerstwa podstawową wartością jest uczciwość i otwartość, bliskość i miłość między wami. Poza kręgiem waszego związku ty i partner wyznajecie odmienne wartości i zasady, które często są ze sobą w konflikcie. Tam, gdzie w grę wchodzi partner, istnieje tylko jedna zasadnicza sprawa – inne musisz odłożyć na bok. Musisz zrezygnować z oczekiwań kolidujących z oczekiwaniami partnera. Nie wolno ci jątrzyć się, tłumiąc rozgoryczenie, gdy partner kierujący się swoimi celami i zasadami – tak samo ważnymi jak twoje – psuje to, co było wymysłem twojej wyobraźni, niweczy to, co było próżną nadzieją. Nie przykładaj wagi do żadnej ze swoich aspiracji, która szkodzi waszej miłości. Zawiedzione nadzieje dotyczące twoich aspiracji uznaj tylko za drobne trudności w porównaniu z doniosłością osiągnięcia szczęścia z partnerem.

M: Rozumiesz iluzoryczną naturę swoich celów i zasad, uwolniłeś od nich swój umysł. Nie osiągniesz oświecenia, dopóki nie uczynisz wolnym swego działania, zachowania, swojego sposobu życia. Aby osiągnąć oświecenie, musisz całkowicie odrzucić wszelkie ideologie, niezależnie od tego, jak wiele obejmują, wszelkie nawet najbardziej humanitarne zasady i wszelkie swoje wartości, nawet te najwyższe. Będąc oświeconym, bodhisattwa może powrócić do codziennego życia opartego na zasadach, gdyż wolny od osobistych zasad i wartości może swobodnie i spontanicznie reagować na cele i zasady społeczeństwa.

LINIE

1

Człowiek rezygnuje ze swego dążenia,
podąża za czymś innym.
Wychodząc ze swego podwórka,
szuka towarzyszy,
otrzyma zaszczyty.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Jesteś w harmonijnym związku z bliskimi sobie ludźmi. Wszystkich innych wykluczasz, osądzając ich z góry według skali wartości twojej grupy. Wszelkie twoje konflikty występują poza bliskim ci gronem ludzi. Jednak osiągnięcie twoich celów zależy od serdecznych związków z osobami spoza twojego grona. Zamiast je lekceważyć, uwolnij się od małostkowego punktu widzenia i otwórz się wobec ludzi z zewnątrz. Rozumiejąc i doceniając tych, których teraz lekceważysz lub obrażasz, najpewniej osiągniesz swoje cele, które są także celami bliskiego, współodczuwającego grona przyjaciół, które tak wiele dla ciebie znaczy.

2

Idzie za małym chłopcem,
odstępując starszego, doświadczonego człowieka.

Zasady, na których opierasz swoje przyjaźnie, powinny być takie same jak te, według których oceniasz ludzkość. Jeżeli tak nie jest – niebezpieczeństwo.

3

Idzie za starszym doświadczonym człowiekiem.
Odstępując małego chłopca.
Znajdzie to, czego szuka.
Nie zbaczaj ze swej drogi.

Twoje życiowe zasady i wartości są w konflikcie. Musisz wybrać jeden kierunek i trzymać się go, będąc świadomym, że przemijające poczucie straty jest nieuniknione. Musisz się z tym pogodzić.

4

Przyciąga naśladowców.
Złowieszcza, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Jeśli ujawnisz swoje intencje, jak możesz popełnić błąd?

Mimowolnie przyciągasz innych. To, co robisz i jak, przemawia do ludzi. Jesteś przedmiotem rywalizacji. Chociaż twoja „sława” jest tylko uboczna na twojej drodze życia, stanie się kłopotliwa, jeżeli dzisiaj zapomnisz o tym. Nie obchodzi cię wrażenie, jakie na innych wywierasz, odpowiadasz jednak za naśladowców, których niechcący zgromadziłeś wokół siebie. Działaj swobodnie, lecz wyjaśnij z góry swoje zamiary tym, którzy cię podziwiają.

5

Zachęca do doskonałości.
Pomyślna.

Prawdziwa natura twojej drogi i stałość zasad zapewnią ci szczęśliwe i piękne życie.

6

Trzyma się stanowczo swojej sprawy,
uczepił się swojej sprawy.
Mocno do niej przywiązany.
Król zanosi swoje ofiary na góry zachodnie.

Twoje życie zdeterminowane jest oczekiwaniami tych, którzy cię naśladują. Powstaje problem, kto naśladuje kogo. Król z wyroczni jest królem marionetkowym, przywiązanym do swojej roli. Nie dokonuje on osobistego wyboru, nie ma osobistych motywacji, działa całkowicie zgodnie z rolą króla, jak nakazuje tradycja, polityczni doradcy i naciski opinii publicznej. Współczesnym odpowiednikiem jest szef departamentu, który nie może występować przeciwko jednomyślności departamentu, polityk, którego sukces zależy od poparcia przyjaciół, nauczyciel pierwszy dzień na zastępstwie w siódmej klasie.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: