Heksagram 2 – Yn

(Heksagram 2) (Ziemia)
Ziemia niżej
(Ziemia)
Ziemia wyżej

Przymioty klaczy
pamięta i przechowuje ziemia.
Człowiek nie powinien niczego przedsiębrać,
powinien przystać na to, by pokierowali nim inni.
Znajdzie przyjaciół na południowym zachodzie,
porzucając przyjaźń na północnym wschodzie.

Przypływ sil twórczych. 
Wpływ.
Poprawa.
Nie zbaczaj ze swej drogi.

A: Twoja droga jest całkowicie drogą in. Kieruje nią inspirująca siła zewnętrzna. Ważne jest, abyś zobaczył związek z tą siłą nie jako pasywny, lecz jako odbiorczy, przyjmujący. K’un w żadnym wypadku nie oznacza niedziałania – przeciwnie, siła ziemi uzależniona jest od słońca, lecz słońce nie rodzi i nie wykarmia, nie rośnie i nie rozkłada, nie rozszerza i nie ścieśnia, nie zamraża i nie powoduje rozkwitania. Nie pomyl in z zachodnią koncepcją nieaktywności, będącej w opozycji do męskości jako aktywności. Jang przedstawia siły, które inspirują działanie i kierują nim. In przedstawia bezpośrednie działanie. Odpowiedzialny jesteś za działanie w czasie i przestrzeni inspirowane przez nieaktywną, pobudzającą siłę „spoza”. Symbolem pierwszego heksagramu Kh-yen jest świetlisty smok na niebie. Relatywnym symbolem dla tego heksagramu jest klacz przywiązana do ziemi, pracowita, uległa. Kiedy otwierasz się na przyjęcie impulsów inspirującej cię siły twórczej, w chwilach medytacji, musisz przebywać w samotności, sam ze swoim poddanym umysłem, nikt nie może ci przeszkodzić. Działając w świecie materialnym, musisz połączyć się z innymi i tak się z nimi zestroić, aby wcielić w życie inspirujące cię impulsy.

K: Zdaj sobie sprawę z tego, że partner jest twórczą, inspirującą siłą w waszym związku. Musisz reagować na wszystko w pełni i współodczuwać razem z nim. Odpowiedzialny jesteś za spełnienie związku na planie materialnym, fizycznym, zmysłowym. Inspirowany duchowym czy umysłowym pięknem partnera, w całkowicie nieegoistycznej i współodczuwającej z nim reakcji, rozkwitasz i więdniesz, pieścisz i odstępujesz, trzymasz i wypuszczasz.

M: Reagujesz naturalnie i w całkowitym współodczuwaniu z twórczą siłą duchową działającą poza tobą. Twoja całkowicie oddana natura zbliża cię do natury pozbawionego pragnień Buddy. Zatrać się w duchowych objawieniach, jakich doświadczasz, podążaj za impulsami tych odkryć bez kompromisu i wahania.

LINIE

1

Rosa zamarzła.
Zbliża się zima.

Zauważasz, że twoja sytuacja staje się statyczna. Kierunek ten jest nieodwracalny, uodpornij się na ten fakt. Zdaj sobie sprawę, że zbliżasz się do martwego końca. Jest to nieuniknione.

2

Bezpośredni, solidny i wielki.
Sukces przychodzi łatwo.

Zachowujesz doskonałą równowagę między siłami in i jang. Taka równowaga przeczy całej sile wewnętrznej; zarówno ideotwórczej (jang), jak i pragmatycznej (in). Twoje życie nie jest jednak statyczne, lecz płynie zgodnie z otaczającymi cię siłami.

3

Człowiek jest skromny, lecz stanowczy
w swojej doskonałości.
Tak jak klacz królewska
nie przejmuje inicjatywy,
lecz przysparza królowi chwały.

Musisz zdecydowanie pohamować wyrażanie cech, które inni najbardziej podziwiają. Te cechy powinny ujawniać się tylko w działaniu, a nie w rozmowach lub kontaktach społecznych. Bądź skromny. W ten sposób możesz uniknąć szkodzących ci pochlebstw.

4

Worek jest związany.
Brak winy. Brak pochwały.

Powstrzymaj się od jakiegokolwiek wyrażania siebie. Poruszaj się w świecie, jakbyś był zaszyty w ciemnym worku. Jest to czas całkowitego odsunięcia się.

5

Żółte szaty pod spodem.
Bardzo pomyślna.

Żółty jest kolorem ziemi. Żółte szaty pod spodem są oznaką powściągliwości. Gdy kolory mają znaczenie, uważnie dobiera się ubrania. Musisz świadomie, celowo kontrolować swój wygląd, zwracając szczególną uwagę na to, by zachować wrażenie skromności i powściągliwości.

6

Smoki walczą w puszczy.
Ich krew jest purpurowa i żółta.

Opierasz się naturalnej zmianie. Pojawił się w tobie impuls, aby tworzyć, inspirować. Uważasz to za kłopotliwe. Tłumisz go, gdyż jesteś w wygodnej, poddającej się, akceptującej pozycji. Nie tylko osłabiasz potencjał tej nowej siły, lecz również niszczysz łatwość i wygodę, którą chcesz zachować.

Wszystkie linie

Nigdy nie zbaczaj ze swej drogi.
Poruszasz się zgodnie z rytmem wszechświata. Twoje emocje mogą być krańcowe, przechodząc od tryskającej radości do cynicznego znudzenia, lecz są właściwe.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: