Heksagram 20 – Kontemplacja

(Heksagram 20) (Ziemia)
Ziemia niżej
(Wiatr)
Wiatr wyżej

Nad ziemią wieje wiatr.
Starożytni władcy stanowili prawo
zgodnie z obyczajami różnych prowincji.
Kapłan obmył ręce,
ale nie złożył jeszcze ofiary.

Nie zbaczaj ze swej drogi,
zachowując szlachetną postawę,
która wzbudza szacunek.

A: W konkretny, rozważny sposób podchodzisz do przeszłości i przyszłości. Żyjesz pełnią teraźniejszości nie jako święty, wolny od iluzji czasu, lecz potrafisz utrzymać złudzenia przyszłości i przeszłości w odpowiedniej perspektywie. Nie opierasz się zbyt silnie na doświadczeniu. Zawsze jesteś gotowy na zmiany, i to, co nieoczekiwane nie dziwi cię. Jesteś świadomy swojego kierunku i zdajesz sobie sprawę z własnych celów i aspiracji, ale oceniasz je realistycznie, wiedząc, iż rzeczywistość ostatecznie nigdy nie dorówna ideałowi. Ani przeszłość, ani przyszłość nie są dla ciebie tak święte jak teraźniejszość. Poruszasz się swobodnie, nie skrępowany ideą czasu. Przypominasz symbol wywodzący się z trygramów – wiatr, który wieje nad ziemią. Jesteś podróżnym, nie poszukującym i nie uciekającym. Podróżujesz, gdyż nie jesteś związany ze statycznymi zasadami, nie powoduje tobą strach i nie ograniczają cię uciążliwe taktyki. Jeżeli nie podróżujesz geograficznie, to podróżujesz w sensie poruszania się od jednego doświadczenia do drugiego. Twój zrównoważony charakter jest idealnym przykładem dla innych i ma dobry wpływ na tych, którzy bardziej związani są karmą przyszłości i przeszłości.

K: Żyjesz w dobrze zrównoważonym związku z partnerem. Pobudzają cię bodźce egoistyczne i nieegoistyczne, dominujące i uległe, aktywne i bierne, ale oceniasz je z odpowiednim dystansem. W rezultacie partner uważa, że jesteś bardzo wrażliwy i zaspokajasz jego potrzeby, a także pragnienie zaspokojenia ciebie.

M: Osiągnięcie oświecenia przez kontemplację tego heksagramu zawarte jest w twoim tao.

LINIE

1

Patrzy na rzeczy jak bosonogi chłopiec.
Nie zostaniesz oskarżony, jeżeli jesteś maluczki.
Jeżeli jesteś wielki, pożałujesz tego.

Element fantazji, jaki rzutujesz w przeszłość i przyszłość, zachwiał trochę twoją zrównoważoną kontemplacją obu kierunków. Jesteś w sytuacji, gdy musisz stanowić przykład dla innych, a ten element fantazji może być kłopotliwy i szkodliwy. W innym przypadku ma on niewielkie znaczenie.

2

Ona zerka zza drzwi.
Nie zbaczaj ze swej drogi, jeżeli jesteś in.

Twoje widzenie przeszłości i przyszłości jest zrównoważone, lecz również wąskie i ograniczone. Nie ma w tym nic złego, jeśli zadowala cię proste i ograniczone życie. Jeżeli przyjąłeś szerszy i pełniejszy, bardziej aktywny styl życia, ograniczenie to może być wadą.

3

Bada swoje życie
i stosownie wybiera drogę naprzód
lub cofanie się.

Wykrocz poza swoje granice i spójrz na swoje życie. Obiektywnie przeanalizuj swoją przeszłą egzystencję, tak jak zrobiłby to bezstronny obcy człowiek; zbadaj swoje ideały i aspiracje, tak jak zrobiłby to obiektywny specjalista. Wtedy podejmiesz właściwą decyzję.

4

Bada nauki polityczne.
Powinien poznać władcę.

Twoje zrównoważone widzenie przeszłości i przyszłości dało ci specjalny wgląd w procesy społeczne. Z takim talentem powinieneś starać się. osiągnąć wpływową społeczną lub polityczną pozycję.

5

Bada swoje życie.
Nie popełnisz błędów.

Twoje myśli skierowane są ku wnętrzu. Przeszłość i przyszłość widzisz w równowadze, lecz tylko jako odzwierciedlenie siebie. Jest to dobre dla człowieka bez złudzeń, świadomego własnej absurdalności. Dla człowieka bez humoru, który w stosunku do siebie zachował złudzenia, jest to bardzo niedobre. Powoduje to niebezpieczne oderwanie od rzeczywistości otaczającego go świata codziennych spraw.

6

Kontempluje swój charakter i osądza siebie.
Nie popełnisz błędów.

Twoje myśli skierowane są na zewnątrz. Przeszłość i przyszłość widzisz w równowadze, lecz jako odległe, nierealne archetypy, tak jak dzieła sztuki lub emanacje dalekiego Boga – całkowicie nie związane z tobą. Nie bierzesz pod uwagę wpływu twojej przeszłości. Nie widzisz, że twoje obecne działanie to źródło przyszłości. Jest to dobre dla człowieka bez złudzeń, świadomego własnej absurdalności. Dla człowieka bez poczucia humoru, który zachował wobec siebie złudzenia, jest to bardzo niedobre. Powoduje to niebezpieczne oderwanie od rzeczywistości otaczającego go świata codziennych spraw.

Objaśnienie: Drobna zmiana tonalna nadaje słowu „Kwen” podwójne znaczenie: kontemplowanie i okazywanie. Heksagram ten dotyczy osoby kontemplującej oraz przedmiotu kontemplacji. Jeżeli nie dotyczy jednej sprawy, to dotyczy drugiej, zawiera wszystko. Kształt heksagramu ma także uzupełniające znaczenie (przedstawione w tłumaczeniu Richarda Wilhelma), przypomina bowiem wieżę znaną starożytnych Chinach, która umieszczona na górze mogła służyć jako wieża strażnicza dla znajdujących się powyżej i jako oznaczenie terenu dla ludzi w dolinie. Kształt tego heksagramu, kształt wieży, jest również chińskim symbolem dla tao, drogi: π. Jest to brama wiecznego przejścia od przyszłości ku przeszłości, od kontemplującego do kontemplowanego, gdyż człowiek przyszłości bada swoją przeszłość dla ważnych istotnych doświadczeń.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: