Heksagram 21 – Przegryzanie

(Heksagram 21) (Piorun)
Piorun niżej
(Słońce)
Słońce wyżej

Majestat gromu
uświetnia zygzak błyskawicy.
Karząc stosownie do wykroczeń,
starożytni władcy nadawali świetność prawu.

Powodzenie.
Postępuj zgodnie z panującym prawem.

A: Ktoś wyrządza ci krzywdę. Zachowuje się wobec ciebie nieuczciwie, może nawet popełnia przestępstwo. Może to być wszystko, począwszy od obłudnego oszustwa w ważnym związku osobistym, a skończywszy na oszustwie w stosunku do kupca lub sprzedawcy; może nawet dojść do bezprawnej dyskryminacji twojej osoby przez władze. Musisz wykorzystać zasady prawa, ochronę gwarantowaną przez system społeczny. Jeśli jest to usprawiedliwione, rozpocznij nielegalne działanie przeciwko temu, kto hamuje twoje legalne prawa. Jeżeli jego nieuczciwość przejawia się na bardziej osobistym poziomie, stanowczo musisz zerwać ten związek. Bądź jednak ostrożny, aby nie działać w duchu zemsty, nie daj się ponieść emocjom. Wszystko, co robisz, rób otwarcie, zgodnie z literą prawa lub według zasad twojego postępowania. Struktura społeczna słabnie i rozpada się, gdy prawa są niejasne, a ich stosowanie dowolne. Dotyczy to również twojego życia osobistego. Jeżeli twoje zasady . są mgliste, prawdopodobnie będziesz tolerował zasadniczo nie sprzyjającą i nieprawą sytuację.

K: Ty, partner albo ktoś trzeci umyślnie postępuje nieuczciwie, powodując nieszczęście i smutek. Jeżeli to jesteś ty, musisz natychmiast zaprzestać tego. Jeżeli nie potrafisz traktować partnera szczerze, zerwij ten związek. Jeżeli partner jest nieuczciwy, musisz odkryć, na czym polega oszustwo, i wykazać je partnerowi. Musisz zerwać ten związek w przypadku, gdy partner nie zareaguje na to z miłością i szczerością. Jeżeli jest to ktoś trzeci, jego nieuczciwość w stosunku do ciebie lub partnera przejawia się w świadomym dążeniu do zniszczenia waszego związku.

M: To, co dostrzegasz w swoim życiu duchowym, jest maską, welonem. Ktoś (a może nawet ty sam) łudzi się co do twojej drogi duchowej. Możesz sądzić, że jesteś w bliskim związku z Jednością i Wielością, gdy w rzeczywistości twoja nieuczciwość przywiązała cię do koła karmy. Pobożnie racjonalizując narkomanię, rozpustę lub żądzę posiadania, możesz oszukiwać sam siebie. Oszustwo to może dawać wiarę, że egoistyczne, subiektywne przywiązanie jest reakcją na boski charyzmat. Twoje wysiłki, aby osiągnąć oświecenie, mogą być zahamowane przez rytuały, które stały się nawykiem.

LINIE

1

Jego nogi w dybach, traci duże palce.
Nie popełnisz błędów.

Nieuczciwość jakiej dopuszczono się wobec ciebie nie wyrządziła jednak poważnej i nieodwracalnej szkody. Jeżeli zaczniesz działać, możliwe jest pojednanie.

2

Człowiek gryzie miękkie mięso, traci nos.
Nie ma błędów.

Zło wyrządzone tobie jest tak rażące, niczym nie usprawiedliwione, że jesteś skłonny do przesadnej reakcji i bardzo złego obejścia się ze swoimi krzywdzicielami. Twój gniew jest usprawiedliwiony.

3

Człowiek gryzie suche mięso, trafia na zgniły kawałek.
Drobne żale, nie popełnisz większych błędów.

Pora jest decydująca. Nie stać cię na podążanie utartymi szlakami. Uzurpowałeś sobie więcej autorytetu niż w rzeczywistości go posiadasz. U mety będziesz bezsilny i zażenowany. Nie można cię jednak winić. Nagłość sytuacji sprawia, że twoje postępowanie można zaakceptować.

4

Człowiek gryzie suche mięso przy kości.
Dostaje pieniądze i broń.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi
i zdasz sobie sprawę z trudności.

Twój prześladowca ma ogromną władzę. Bądź twardy jak gwóźdź, wytrzymały i czujny, a w końcu go pokonasz.

5

Człowiek gryzie suche mięso,
znajduje złoto.
Nie zbaczaj ze swej drogi, zdając sobie sprawę z zagrożenia.
Nie popełnisz błędów.

Masz delikatną naturę i jesteś wyrozumiały dla swoich prześladowców. Jeżeli zasady prawa lub twoje przekonania każą ci przedsięwziąć zdecydowane działanie, nie pozwól swej tolerancyjnej naturze zrezygnować z niego. Strukturę społeczną osłabia niepełne przestrzeganie prawa, a strukturę twojego życia osłabia naginanie własnych zasad w niektórych osobistych sprawach. Przyjmując pewną rolę w społeczeństwie i własny system wartości, przyjąłeś też wynikającą z nich odpowiedzialność.

6

Człowiek nosi jarzmo,
traci uszy.
Złowieszcza.

Ktokolwiek jest krzywdzicielem, jest on niepoprawny i krnąbrny. To możesz być ty sam.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: