Heksagram 22 – Piękno

(Heksagram 22) (Słońce)
Słońce niżej
(Góra)
Góra wyżej

Ogień płonie u stóp góry.
Niepospolity człowiek wybija się jako zarządca,
ale nie odważy się sądzić ludzi.

Nie zbaczaj ze swej drogi,
ale nie ugnij się pod własnym brzemieniem.

A: Jesteś artystą. Masz zdolność odkrywania i przedstawiania form o uniwersalnym znaczeniu. Twoja praca przemawia do innych powszechną, komunikatywną uniwersalnością formy, np. pięknem. Oprócz zawodowych artystów istnieją ludzie, których życie jest w jakiś sposób piękne, przemawiają oni do innych wartością transcendentną, uniwersalnością, stylem swego życia. Szeroko rozpowszechniony obecnie pogląd, że praca artysty oznacza „wyrażanie siebie”, jest zwodniczą anomalią. W twojej pracy, w życiu codziennym, możesz wyrażać swoje nadzieje, obawy, dumę, wstyd, poglądy polityczne, teorie psychologiczne, fakty fizyczne lub reklamę jakiegoś dezodorantu i, być może, lepiej lub gorzej, uda ci się to przekazać. Jakkolwiek, to, co wyrażasz, będąc artystą, przekazane z różnym powodzeniem, jest tylko środkiem dla piękna wyrazu i ma niewiele wspólnego ze swoim znaczeniem. W tym, co doskonale przekazujesz innym, jest coś uniwersalnego, wyraźne, bezpośrednie, nieprzetworzone i nie do przetworzenia. To już truizm, że artysta jest nie zrozumiany. Twoja sztuka nie jest zawartością twojej pracy czy życia, lecz ich formą. Piękno Isadory Duncan, na przykład, nie leży w jej życiu ani w jego kierunku. Jej historia porusza wszystkich głęboko, gdyż jest to wdzięczne przenoszenie się od radości do tragedii. Metalowa figurka przedstawiająca ją w tańcu tak często wzbudza egzaltację lub lęk, chociaż teoria tańca czy ogrom wysiłku, jaki włożyła w ćwiczenia wypełniające całe jej życie, nieznane są większości ludzi. Jesteś dla ludzi inny niż chciałbyś być. Twoje postępowanie, dla ciebie zwyczajne, naturalne, nieintelektualne, łatwe, dla innych może być prototypem ludzkich warunków, odzwierciedleniem prawdy uniwersalnej – dziełem sztuki. Nie podejmuj żadnych działań, które uważasz za ważne lub przełomowe. Takie działania mogą być zdecydowanie źle zrozumiane przez innych. Nie zaniedbuj drobnych spraw.

K: Twój związek z partnerem oparty jest na pięknie, jakie w sobie dostrzegacie. Jest to pośrednik między wami, estetyczny eter, mający znaczenie dla drugiego. Wielbisz fizyczne piękno partnera lub cieszysz się formą waszego porozumienia (w przeciwieństwie do jego treści), lub zachwycasz się formą związku seksualnego czy lękasz się o formę napięcia między wami. Nie wielbisz, nie cieszysz się, nie zachwycasz się jednak partnerem. Jeżeli to estetyczne wartościowanie jest wzajemne i związek wasz utrzyma się na tym planie, będziecie piękną i spokojną parą. Jeżeli to estetyczne wartościowanie jest tylko jednostronne, każde z was będzie miało poczucie, że zbłądziło i że jest nie zrozumiane.

M: Konfucjusz poczuł się bardzo zażenowany, gdy konsultując się z wyrocznią, wylosował heksagram „wdzięk” (I-Ching – tłum. Wilhelm/Baynes). Wilhelm sugeruje dalej, że powodem zażenowania Konfucjusza była przemijalność spokoju. Może raczej Konfucjusz zdał sobie sprawę, że jego nauki nie przemawiają prawdą słów, lecz swoją formą. Jego życie przemawiało wewnętrznym spokojem, a nie działaniem. Przyjmowano jego nauki ze względu na sentyment i ich trafność, a nie z powodu ich znaczenia. Stworzony przez niego rodzimy system religijny przekonywał nie dzięki boskiej interpretacji, lecz dzięki logice, porządkowi i umiarkowaniu. Religijne doświadczenia estetyczne inspirowane z zasady nie trwają po doświadczeniu estetycznym. Ta właśnie chwilowość objawienia spowodowała zażenowanie Konfucjusza. Jeżeli przykład Konfucjusza nie odnosi się do ciebie, to stosuje się przykład jego następców. To, co uważasz za doświadczenie duchowe, jest doświadczeniem zasadniczo estetycznym. Doświadczenie może być takie samo, różni się ono zależnie od twojej uczuciowej reakcji. Jest to piękno rytuału lub piękno nauk, piękno mitologii, które cię wzrusza. Nie jest to nawet jedyne, promieniujące odkrycie twojej wybranej drogi. Jeżeli nie potrafisz tego dostrzec, istnieje obawa, że w końcu zostaniesz pozbawiony złudzeń.

LINIE

1

Ozdabia stopy.
Może odesłać powóz i pójść piechotą.

Inni ludzie szczególnie doceniają swobodę i naturalną stronę twojego życia. Straciłbyś przychylność swoich kolegów i przyjaciół, gdybyś zaczął opierać się na woli i oczekiwaniach. Wszelkie twoje pragnienia i nadzieje naturalnie nabiorą kształtów, jeżeli twoje życie będzie toczyć się tą niezwykłą, nie wymagającą wysiłku drogą.

2

Przycina brodę.

Sądzisz, że wiesz, co w tobie jest tak pociągające dla innych, i próbujesz to doskonalić, pielęgnować. Oczywiście niszczysz tę pełną niewymuszonego wdzięku, nieświadomą swych zalet formę, która dawała dotąd tyle przyjemności. Samoświadomość nakłada na twoją sztukę lub życie zmiany, które są subiektywne, bez znaczenia dla innych. Próżność! Próżność!

3

Jest elegancki i uprzywilejowany.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Wiedziesz życie pełne przyjemności. Jeżeli przyjmiesz je bez przywiązania, bez niepokoju – dobry los, dalsza przyjemność. Jeżeli zechcesz przyjemność zatrzymać – porażka i frustracja.

4

Jest elegancki, cały w bieli.
Na białym, skrzydlatym koniu
szuka związku.
śle przed sobą
nie rabusia, lecz poważnego zalotnika.

Stajesz się drogi dla innych z powodu piękna, jakie tworzysz. Cenią cię. Masz zalety przyciągające społeczne uznanie. Wiesz, jak rozwinąć tę cechę i jak jej użyć z korzyścią dla ważnych, bezinteresownych celów. Teraz jednak wahasz się. Masz poczucie, że szukając nadal społecznego sukcesu, możesz się zgubić, możesz stracić swoją wolność wyboru zgodnego z własnymi zasadami. Fakt, że masz wątpliwości, wskazuje na ich wagę i na wagę ich rozwiązania. Musisz wycofać się ze swojej uprzywilejowanej pozycji społecznej w życie pełne prostoty i ciepła, z kilkoma bliskimi przyjaciółmi, z którymi dzielisz głębokie porozumienie i miłość.

5

Wytworny pomiędzy tymi,
którzy mają ogrody na wzgórzach.
Kłębek jedwabiu niesie, mały i drobny.
Chociaż możesz się wydawać skąpy,
w końcu pomyślna.

Rozczarowany swoim poprzednim środowiskiem, oburzony jego materialistyczną, egoistyczną ideologią próbujesz się z niego wyrwać i wejść w nową sferę społeczną, nowy krąg, gdzie według ciebie panują subtelniejsze zasady. Masz trudności z nawiązaniem kontaktu, ponieważ nie znasz jeszcze dobrze symboli i zachowań tych, do których chcesz się przyłączyć. Wzajemne współczucie między tobą a tymi, do których chcesz się przyłączyć, powoli wprowadzi cię w ich towarzystwo.

6

Nosi tylko białe szaty.
Nie popełnisz błędów.

W tym, co robisz, nie istnieje rozróżnienie pomiędzy formą a treścią. Podobnie jak całe życie św. Franciszka lub szybka odpowiedź oświeconego mnicha na koan, tak piękno formy i jej treść stanowią jedność. Podstawowym elementem takiej jedności jest prostota – jedność myśli i działania. Artystyczny geniusz. Szczęście.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: