Heksagram 31 – Napięcie

(Heksagram 31) (Góra)
Góra niżej
(Bagno/Mgła)
Bagno/Mgła wyżej

Staw śni w kolebce góry.
Niepospolity człowiek słynie z rycerskości i opanowania.

Powodzenie, jeśli nie zboczysz ze swej drogi
i nie pozostaniesz obojętny na los drugiego człowieka.

A: Ty sam jesteś zdolny do działania, a więc posiadasz całą siłę. Musisz działać. Twoje postępowanie i siła działania powinny się podporządkować potrzebom tych, którzy działać nie mogą. To zakłada współdziałanie z innymi, przez identyczność zasad lub celów. Jeżeli motywem twojego postępowania jest żądza polepszenia czy umocnienia własnej pozycji w grupie lub społeczeństwie, to wynikną z tego problemy i konflikty.

K: Bierne poddaje się aktywnemu, tak jak i aktywne podporządkowuje swoje działanie biernemu. Jest to podstawowa, pierwotna umowa pomiędzy mężczyzną i kobietą. Rodzina była pierwszą formą społeczną. Mężczyzna mógł sam spać, polować, śpiewać i sam umierać, lecz nie mógł się sam rozmnażać. Związek płci oznaczał wzajemne poddanie się wspólnemu ideałowi, jakim był sam ten związek. Żaden z partnerów nie mógł tego zrobić osobno i dlatego musieli oni dzielić między siebie obowiązki. Mężczyzna odpowiedzialny był za działanie, kobieta za dostosowanie się do tego działania. Te obowiązki przeniosły się na szerszy ideał pary. Mężczyzna był odpowiedzialny za działanie na korzyść kobiety, kobieta za niedziałanie, ale z korzyścią dla mężczyzny. Kiedy rodzina liczyła więcej niż dwie osoby, jej sytuacja nieodzownie stawała się coraz bardziej skomplikowana. W większości kultur związek rodzinny, niezależnie od tego jak skomplikowany (w niektórych role męskie i żeńskie są odwrócone), jest najbardziej stałą, szanowaną i akceptowaną instytucją. Tak też było w Chinach. Taoiści bardzo świadomi przejściowości wielu społecznych zasad i ideałów, uważali związek rodzinny za jedną z podstawowych, niezmiennych zasad i dawali go jako przykład wiecznego in i jang. Wszyscy rozumieli i akceptowali strukturę rodzinną, mimo że jej rola i formy były złożone, a różni członkowie rodziny odpowiedzialni byli za działanie i niedziałanie w pewnych określonych sytuacjach. Religijną inspirację Konfucjusza mogli odczuć tylko ci, dla których zasady związku rodzinnego były tak niezmienne jak stałe punkty kompasu. W naszej kulturze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, związek rodzinny rozpadł się całkowicie. Nie tylko nie akceptuje się związku rodzinnego, lecz jest on powszechnie nie zrozumiany. Dla większości par małżeńskich nie istnieje tradycyjny podział ról i odpowiedzialności w rodzinie. Większość beznadziejnych, nierozwiązalnych problemów to konflikty między członkami rodziny, podczas gdy w wielu innych kulturach struktura rodzinna jest dokładnie określona i gdy tylko wynikną konflikty między członkami rodziny, to stosunkowo łatwo można je rozwiązać przez odwołanie się do powszechnie uznanych zasad. Wspólna akceptacja zasad zachowania, twoich i partnera, pomoże zakończyć konflikty między wami. A ponieważ nie istnieją pisane zasady, których oboje stale i bezwarunkowo przestrzegacie, musicie porozumieć się i ustalić swoje własne. Ty i partner musicie zawrzeć umowę, której odmówiono wam przez pomieszanie wartości i zasad w kulturze waszego społeczeństwa. Razem musicie zdecydować, w jakich okolicznościach ty przejmujesz inicjatywę, a kiedy oddajesz ją partnerowi. Kiedy będziesz miał przejąć inicjatywę, musisz porzucić wszelkie niepokoje związane z odpowiedzialnością za rezultat swojego postępowania, który nie jest z góry rozstrzygnięty i nigdy nie można go przewidzieć. Musisz tak ufać twojemu porozumieniu z partnerem, jak starożytni Chińczycy ufali absolutnie swojej dobrze zorganizowanej i bezspornej tradycji związków rodzinnych. Chociaż heksagram ten był całkowicie oczywisty dla starożytnych Chińczyków, osiągnięcie jego tao jest dla współczesnego człowieka Zachodu jednym z najtrudniejszych problemów.

M: Musisz podporządkować swoje życie praktyce duchowej. W chwili obecnej zaniedbujesz duchowe objawienia, jakich doświadczyłeś. Wykorzystujesz je dla wygody, dla władzy lub dla miłości, ale bez przyzwolenia, by wpłynęły na ciebie głęboko, aby cię zmieniły. Chcąc połączyć się z Jednością i Wielością w oświeceniu, musisz oddać się we wszystkich ludzkich aktach decyzji, woli i pragnień tak całkowicie, jak przyjmujesz boskie dary wolności, akceptacji, radości i twórczości.

LINIE

1

Porusza dużym palcem u nogi.

Aby poprawić swoją sytuację, skłonny jesteś dokonać pewnych zmian w sobie. Zmiany, na jakie się zgodzisz, będą jednak tak małe i nieistotne, że pozostaną bez widocznego wpływu na sytuację. Jest ona bardzo złożona i wymaga większego wysiłku, większej rewolucji niż ta, której jesteś skłonny dokonać.

2

Napina łydki.
Złowieszcza, jeżeli nie będziesz stać spokojnie.

Pragniesz się zmienić, lecz nie masz żadnych zasad, którymi z zaufaniem mógłbyś kierować się w dążeniu do nowego życia. Jeżeli będziesz działać pochopnie – porażka. Jeżeli powściągniesz swoje aktywne impulsy i poczekasz spokojnie, aby sprawy się rozwinęły, a ty byś mógł dokonać odpowiedniej zmiany – powodzenie.

3

Napina uda,
niecierpliwie czeka na swą kolej.
Jeżeli nie zmienisz postępowania, będziesz tego żałować.

Opierasz swoje działanie na zasadzie przyszłych nagród, zamiast opierać je na zasadzie obecnych potrzeb. Przyszłość jest złudzeniem. Istnieje właśnie teraz, tak samo jak zawsze, w twoim umyśle. Nigdy nie pojawi się w innej formie. Teraz i tutaj twoje działanie jest chaotyczne i niekonsekwentne, a jedynym jego punktem odniesienia są twoje wyobrażenia i oczekiwania.

4

Napięcie całego ciała.
Ma wpływ tylko na ludzi, których zna.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Nie odczujesz winy.

Twoje najgłębsze motywacje oparte są na uniwersalnych zasadach. Gdybyś stosował się do nich, wypełniałbyś doskonale swoje tao. Ty jednak im nie ufasz. Jesteś przekonany, że powinieneś troszczyć się o siebie w bardziej bezpośredni, małostkowy sposób oraz wpływać na ludzi i wydarzenia z korzyścią dla siebie. Chociaż w ograniczonym sensie próby te są udane, to jednak ignorując swoje głębsze impulsy, zamieniłeś koło karmy w kierat.

5

Plecy są wyprostowane.
Nie odczujesz winy.

Masz siłę, aby działać. Masz także silną wolę. Twoja wola łączy wszystkich, twoje czyny wszyscy akceptują. Twoja siła jest gwarantowana.

6

Ruchliwy język.

Jesteś silny, gdy chodzi o wyrażenie zasad celowego działania, lecz gdy trzeba działać, jesteś słaby. Nie wyniknie z tego nic dobrego ani złego.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: