Heksagram 33 – Odwrót

(Heksagram 33) (Góra)
Góra niżej
(Niebo)
Niebo wyżej

Góra jest zakorzeniona w ziemi,
ale jej szczyt nie sięga nieba.
Niepospolity człowiek utrzymuje
pospólstwo z dala od siebie,
zachowując godną szacunku rezerwę.

Poprawa.
Nie zbaczaj ze swej drogi
w mniej ważnych sprawach.

A: Masz tak potężne siły przeciw sobie, że musisz się wycofać przed nimi. Ta zmiana kierunku nie jest poddaniem się. Pozostajesz nie tknięty przez swoich wrogów, tak jak niebo nie tknięte jest przez szczyt górski. Odwrót nie musi być desperacką ucieczką, może być godnym wycofaniem się. Kierunki są względne. Każdy zwrot można zmienić w drogę naprzód przez zmianę celu. Poprawę przepowiedzianą w wyroczni możesz osiągnąć przez spokojne i celowe wycofanie się. Nie możesz natomiast uniknąć rozczarowania z powodu twojego obecnego kierunku. Strzeż się nienawiści tych, którzy sprawili ci zawód. Nienawiść jest otępiającym balastem. Natchniony jogin potrafi kochać swoich wrogów. Prawdziwy mądry człowiek z wyroczni po prostu odsuwa się od tych, którzy stanowią jego przeciwieństwa. Nie może ich kochać. Nie żywi do nich nienawiści. Jego stosunek do otaczającego świata staje się nieemocjonalny. Zwraca się ku wnętrzu, ku sobie, albo przystaje do grona tych, których może kochać.

K: Ty i partner jesteście w konflikcie. Partner celowo uniemożliwia porozumienie i współdziałanie, które ty uważasz za zasadnicze w waszym związku. Jeżeli dalej będziesz próbował wciągać partnera w sytuacje, których on chce uniknąć, to go jeszcze bardziej oddalisz. Poddaj się skłonnościom partnera, jeżeli cenisz ten związek, i ciesz się tym, co masz. Strzeż się rozwijania negatywnych uczuć do partnera. Nie mogą one być składnikiem w ponownym pomyślnym przystosowaniu się. Musisz nauczyć się polegać na sobie w tym, czego partner ci nie daje.

M: W praktyce mokszy nic, co spotkasz, nie powinno cię powstrzymywać czy hamować. Wraz ze zmianami w twoim doświadczeniu zmienia się wiedza o przemianach Jedności i Wielości. Niezależnie od tego co powiesz na temat tych zmian, będziesz się rozwijał. Prawdziwa ścieżka do oświecenia jest zawsze zmienna, nigdy z góry ustalona, zawsze przyzwalająca, gotowa do zmian i rozwoju. Twoja praktyka mokszy stała się statyczna. Odrzucasz doświadczenia i myśli, które nie pasują da drogi, jaką wybrałeś. Czujesz, że spotykasz wrogą siłę, gdyż twoje obecne duchowe doświadczenia nie odpowiadają wyobrażeniom płynącym z poprzednich doświadczeń. Opozycją jest twoja własna przeszłość. Twoje założenia i sztywne wierzenia sprzeciwiają się biegowi czasu i wydarzeń. Jest tylko jedna droga, której nigdy nie można wybrać – można nią tylko iść. Wędrować bez widocznego postępu, bez określonego kierunku i bez rozwoju – wszystko to bowiem jest złudzeniem. Istnieje tylko nieuchronny, wieczny ruch teraz.

LINIE

1

Poddaje się.
Zagrożenie.
W żadnym wypadku nie działaj.

Nie zostawiłeś sobie dosyć czasu, aby wycofać się w uporządkowany, racjonalny sposób. Niezależnie od tego, jak mało ważny może się wydawać ruch do przodu, nie podejmuj go.

2

Trzyma się swojego celu
z pomocą mocnego rzemienia
z żółtej skóry wołowej.

Oddalając się od wrogich sił, związałeś swój los z kimś mocniejszym, kto także się od nich odsuwa. Jego siła wyprowadzi cię z opresji bezpiecznie.

3

Zaplątał się.
Zagrożony wycofuje się w rozpaczy.
Obejdź się wspaniałomyślnie ze swoimi prześladowcami,
jakbyś miał do czynienia ze służącym lub konkubiną.
Pomyślna.

Twoje cofanie się przed wrogimi siłami zostało zahamowane przez nieoczekiwane wtrącenie się trzeciej siły. Jesteś przygnębiony i grozi ci niebezpieczeństwo. Jeżeli w jakiś sposób potrafisz odkryć wspólnotę interesów z nowo przybyłym, może on nie hamować twojego odwrotu, ale go przyspieszyć.

4

Wycofuje się,
lecz niechętnie.
Pomyślna dla wielkich,
i nieosiągalna dla maluczkich.

Wycofaj się odważnie i naturalnie, bez nienawiści, bez żalu i utraty poczucia własnej wartości. Przyjmuj wydarzenia jako przejaw boskiej siły, a nie jako ciebie szczególnie dotyczące czy jako refleksje na twój temat. Jeżeli wypełniony jesteś nienawiścią, żalem, a także niechęcią do samego siebie, to nawet dobrze zaplanowany i dobrze przeprowadzony odwrót wyrządzi ci psychiczną szkodę.

5

Wycofuje się rozsądnie.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Wszyscy zagrożeni tą samą wrogą siłą dostrzegają swój wspólny cel i zależności. Wszyscy bez wielkich dyskusji zgodzili się współpracować, aby pomyślnie wycofać się. Jeżeli takie nastawienie się utrzyma, to wszystko ułoży się dobrze.

6

Wycofuje się z godnością.
Wszechstronna poprawa.

Jest to wycofanie się człowieka oświeconego, który nie zna ruchu do przodu ani do tyłu. Jest to zmiana kierunku jak u pogwizdującego włóczęgi. Zbliża się on do rzeki, ale most jest zerwany, nie może przejść. Wraca tą samą drogą, skąd przyszedł. Ani razu nie zgubił rytmu, nie sfałszował gwizdanej melodii.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: