Heksagram 34 – Wielka Siła

(Heksagram 34) (Niebo)
Niebo niżej
(Piorun)
Piorun wyżej

Burza szaleje wyżej od nieba.
Niepospolity człowiek bywa szczególnie dbały,
cokolwiek robi.

Poprawa, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

A: Dla ciebie jest to czas wielkiego wpływu. Twoje tao jest silne. Oddziałuje ono zarówno zewnętrznie, jak i wewnątrz. Inni doceniajątwój kierunek i podążają za tobą. Ostrzeżenie: nie nadużywaj swego wpływu. Najmniejsze nadużycie będzie świadomym wykorzystywaniem tych, którzy się tobie podporządkowali. Będzie to wyraźnie, jednoznacznie niegodne. Nadużyciem twojego wpływu będzie również niedostrzeganie go. Nie ignoruj swojej siły przez fałszywą skromność czy neurotyczną dezaprobatę siebie, czy też z jakiegokolwiek innego powodu. Twoja właściwa pozycja jest w centrum. Każdy z najbliższego grona zwraca się do ciebie. Jeżeli twoje oddziaływanie skierowane na zewnątrz jest silne i nieskrępowane, to dajesz siłę tym, którzy są blisko ciebie, a oni s kolei dają ci poparcie. Jeżeli jednak jesteś egocentryczny, słaby i zahamowany, to wciągasz innych w chaos twojego osobistego życia, powodując tym rozczarowania niepokoje i konflikty. Heksagram ten, silny i twórczy, jest dobrą zapowiedzią, jeżeli tylko nie będziesz próbował uchylać się od odpowiedzialności w nim przedstawionej.

K: Partner jest bardzo wyczulony na twoje odczucia. Jeżeli jesteś przygnębiony, on także wkrótce będzie przygnębiony; jeżeli czujesz się nieswojo, i on będzie się tak czuł; jeżeli zainteresujesz się jakąś ideą, on wkrótce też się nią zainteresuje; a jeżeli poświęcisz się miłości do partnera, to on wkrótce odda się miłości do ciebie. W sytuacji tej uwidacznia się paradoks siły. Partner będący całkowicie pod twoim wpływem może reagować wobec ciebie swobodnie i spontanicznie. Ty zaś, nie będąc pod żadnym wpływem, musisz postępować uważnie i rozumnie z powodu odpowiedzialności, jaką ponosisz za swój wpływ na partnera. Tak jak inne paradoksy, jest on wyrazem nieuniknionej równowagi sił in i jang.

M: Zdolność ułatwiania innym oświecenia jest twoją drogą do oświecenia. Oświecenie jest przejściem od intelektualnej, abstrakcyjnej wiary, od pojęciowej „uniwersalnej” prawdy, do realnego bycia prawdą; przejściem od idei do wszechobejmującego, uniwersalnego bytu. Ty tworzysz to przejście, zwłaszcza gdy rozszerzasz swoje intelektualne zrozumienie innych ludzi. Umysł twój łączy się z innymi we wspólnym zrozumieniu uniwersalności, w którą wierzysz, ona zaś zaskakuje cię swoim wpływem pozazmysłowym i pozaintelektualnym. Wówczas doświadczenie nauczania staje się doświadczeniem religijnym. Zaprzeczenie temu byłoby hipokryzją i duchową porażką.

LINIE

1

Człowiek zbiera siły w dużych palcach stóp.
Zdecydowanie złowieszcza, jeżeli pójdziesz naprzód.

Czujesz się sfrustrowany. Nie działaj pochopnie.

2

Pomyślna,
jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Rozpoczynasz jakieś przedsięwzięcie. Jesteś pełen energii i optymizmu. Jeżeli zbyt cię to pochłonie, nie będziesz mógł skutecznie przeciwdziałać przeszkodom, jakie się pojawią, ani przystosować się do zmian, jakie nastąpią. Zachowaj wewnętrzną równowagę.

3

Mały człowiek zużywa całą swoją energię,
mądry człowiek zachowuje ją.
Baran bodzie płot, uwięzi swoje rogi.
Niebezpieczeństwo, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

W przeszłości wszystko układało się dla ciebie pomyślnie, dlatego sądzisz, że odpowiednią reakcją na przeszkody jest po prostu ignorowanie ich i posuwanie się naprzód. Niebezpieczeństwo: zadufanie. Weź zawsze pod uwagę to, że będziesz musiał przyhamować, pójść na kompromis, a nawet wycofać się, aby postępować zgodnie ze swoim tao.

4

Baran bodzie płot.
Włamuje się skutecznie.
Wytrzymałość dużego wozu zależy od szprychy każdego koła.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Wina znika.

Potrafisz nie lekceważyć wpływu, o którym mówi artha, i dlatego twój wpływ jest konstruktywną, twórczą siłą w środowisku.

5

Łatwe życie niszczy jego baranie cechy.
Bez winy.

Twoje poprzednie warunki życiowe spowodowały, że instynktownie stałeś się uparty i wojowniczy. Okoliczności te obecnie się zmieniły. Zmień więc swoje zachowanie. Świat jest w stosunku do ciebie znacznie bardziej przyjazny niż myślałeś. Posiadasz w nim wpływ. Otwórz się. Bądź tolerancyjny i współczujący.

6

Baran utknął w płocie.
Nie może wycofać się ani pójść dalej.
Nie ma żadnej poprawy.
Pomyślna, jeżeli zaakceptujesz swoją sytuację.

Pozornie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Wszelki ruch naprzód, w tył lub w bok spowoduje konflikt i większe ograniczenie. Jedynym wyjściem z sytuacji jest rezygnacja ze wszystkich ambicji i celów oraz złudnej nadziei.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: