Heksagram 35 – Postęp

(Heksagram 35) (Ziemia)
Ziemia niżej
(Słońce)
Słońce wyżej

Nad ziemią świeci słońce.
Niepospolity człowiek szlifuje swoją mądrość.
Dba o to, by ludzie żyli w pokoju,
i zostaje wynagrodzony ogromną stadniną koni.
Zasięgają jego rady trzy razy dziennie.

Poprawa.

A: Heksagram ten przedstawia wschodzące słońce. Dając światło, słońce niszczy siebie, a ciemna i chłonna ziemia zamienia energię słońca w życie i rozwój. Heksagram ten dotyczy dwóch osób: jednej energicznej, porywczej, proroczej i samoniszczącej, oraz drugiej wrażliwej, biernej, logicznej i rozwijającej się. Najprawdopodobniej jesteś drugą, bierną połową tej pary. Porywczy, energiczny człowiek nie jest typem, który będzie się konsultował z wyrocznią I-Ching. Poszukaj tego, który jest twoim odmiennym ego, negatywem twojego „ja”, twoim przeciwnym biegunem, poszukaj jang do twojego in. Zauważ, że siła, której używasz, pochodzi od niego. Pracując razem, dokonacie ważnego kroku naprzód i nowych odkryć. Pamiętaj o związku ziemi i słońca, odłóż na bok wszystkie szczegółowe rozważania oraz powierzchowne oceny oparte na egoistycznym wartościowaniu, Kochaj bez zastrzeżeń słońce, które zmienia twoją ciemność w jasność. Jeżeli ty jesteś tą pełną energii połową – promieniującym słońcem – nic, co zostało powiedziane w tej wyroczni, nie zrobi na tobie wrażenia, twój demon jest zbyt silny. Heksagram ten nie dotyczy jedynie połowy waszej pary, ale wzajemnego oddziaływania obu stron.

K: Ty i partner jesteście dobrze dobrani, wasze charaktery wzajemnie się uzupełniają. (Patrz artha.) Razem jesteście zdolni do twórczego, rozwijającego się, długiego związku. Problemy, jakie możecie napotkać, wynikają z upierania się przy niszczących zasadach przestarzałej tradycji. Pełen energii partner (słońce) i partner bierny (ziemia) to nie musi być koniecznie odpowiednio mężczyzna i kobieta. Jeżeli namiętnym partnerem, siłą jang w związku, będzie kobieta, a biernym, in, będzie mężczyzna, to prawdopodobnie mężczyzna swoją rolę będzie odczuwać jako „nienormalną”. Fałszywa duma spowoduje. niepokój i konflikt. Musi on zapomnieć o ogólnie przyjętych rolach, zaakceptować i docenić swój własny charakter. Na tym musi oprzeć swój związek, a nie na swoich wyobrażeniach (które są tradycyjne), jaki powinien być ten związek. Jeżeli stroną aktywną jest mężczyzna, a stroną bierną kobieta, to może wyniknąć niebezpieczeństwo konfliktu, spowodowane przyjmowaniem przez kobietę feministycznej postawy. Oburza się ona na ogólną, społeczną dyskryminację kobiet, jednak również musi przyjąć i docenić swoje, osobiste „żeńskie” cechy bierności, które nie wynikają tylko z płci, ale są częścią jej charakteru.

M: Musisz szukać kogoś, kto cię oświeci. Nie jest on guru ani księdzem, ani nauczycielem, ani uczonym. Nie zamierza cię oświecić, w ogóle niczego nie zamierza. Spala się jasno, żarliwie i bez celu. Jest zgubiony bez ciebie, tak jak ty bez niego. Jego światło umiera, jeżeli ty go nie odzwierciedlasz. Twoje życie jest ciemne bez jego światła.

LINIE

1

Człowiek chce iść do przodu,
lecz zatrzymują go.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Jeśli nie potrafisz wzbudzić zaufania,
zaakceptuj to z wdzięcznością.

Wahasz się zbliżyć do kogoś, czyja twórcza energia i siła poprawiłaby wasz wspólny los. Boisz się odrzucenia. Jego odmowa jest możliwa, gdyż ma on namiętną i wybuchową naturę. Nie pozwól jednak, aby powstrzymywało cię to w wysiłkach zbliżenia się do niego. Zachowaj spokój, jeżeli zostaniesz odrzucony.

2

Człowiek idzie do przodu, lecz jest pełen, smutku.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi
dzięki łasce swej babki.

Nie potrafisz zbliżyć się do tego, od którego energii twórczej i siły zależy wasz wspólny los. Przeszkodą, która cię trzyma z dala od niego, jest właśnie ta siła i energia. Życie twoje jest pełne kobiecego smutku i rozpaczy. Żeńska energia, siła in, emanująca z twojego smutku i rozpaczy zagarnie miejsce męskiej siły jang, której nie możesz pozyskać. Wraz ze wzbierającym przypływem kojącego smutku znajdziesz szczęście i spełnienie w swoim życiu, lecz na innym poziomie niż się spodziewasz.

3

Wszyscy mu ufają.
Bez winy.

Samodzielnie jesteś słaby i nieudolny, jednak twój stan umysłu oraz inteligencja pozwala na uczestniczenie w życiu innych ludzi, na dzielenie wzajemnego zaufania i zrozumienia. In i jang są w tobie w równowadze.

4

Idzie do przodu jak świstak.
Zagrożenie, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Przyzwyczajony jesteś działać ukradkiem, niepozornie, jak gryzoń, który porusza się nocą. Twój rozwój wymaga zachowania tajemnicy. Wkraczasz w otoczenie kogoś, kto dzięki spostrzegawczości i bystrości dostrzeże cię i odkryje twoje posunięcia. Strzeż się.

5

Wina znika.
Nie pozwól, aby sukces miał na ciebie wpływ.
Pomyślna, jeżeli pójdziesz naprzód.
Poprawa, niezależnie od tego, co zrobisz.

Żyjesz w całkowitej harmonii z twórczymi siłami swego życia. Dzięki połączeniu twojej wrażliwej, współczującej osobowości i czyjejś aktywnej osobowości rozwijasz się. Twój postęp zależy więc od was obojga. Kierunek twojego rozwoju zależny jest także od kogoś drugiego, a nie tylko od ciebie, więc może się okazać trochę inny od tego, co sobie wyobrażasz. Wszystkie twoje żale oparte są na złudzeniach. Wkrótce znikną.

6

Idzie naprzód, najpierw rogi.
Używa ich przeciw buntownikom w swoim mieście.
Niebezpieczeństwo.
Pomyślna.
Nie zbaczaj ze swej drogi pomimo wszelkich żalów.

Musisz teraz rozpocząć stanowcze działanie, pomimo że jesteś osobą raczej bierną. Przeszkody, jakie napotykasz, są następstwem twojego nierozważnego postępowania. Będziesz mógł rozwijać się dalej, jeżeli zdecydowanie i energicznie usuniesz te przeszkody. Tylko ty możesz je zniszczyć. Uważaj jednak, aby nie wzmagać swojej agresywnej energii poza konieczne minimum. Nie próbuj wpływać w ten sposób na inne sytuacje.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: