Heksagram 36 – Przyćmione Światło

(Heksagram 36) (Słońce)
Słońce niżej
(Ziemia)
Ziemia wyżej

Słońce zachodzi za widnokrąg ziemi.
Niepospolity człowiek kieruje ludźmi.
Dowodzi swojej inteligencji,
zachowując milczenie na swój temat.

Nie zbaczaj ze swej drogi.
Nie lekceważ trudności, jakie napotykasz.

A: Znajdujesz się w trudnej do zniesienia sytuacji, pod wpływem sił przeciwnych twojej wierze i zasadom. Ukryty kierunek sił zewnętrznych, które kształtują i ograniczają warunki twojego życia, pozornie nieważny, jakby istniejący na innym planie, stoi w bezpośredniej konfrontacji z twoją filozofią i przekonaniami. Nic nie możesz zrobić, aby zmienić tę sytuację. Musisz zaakceptować istnienie ciemności, która ogarnęła twoje życie. Zawsze będziesz ją widzieć jako ciemność, w przeciwieństwie do twojego światła, jako kłamstwo w opozycji do prawdy, jako zło sprzeczne z twoim dobrem. Zmuszony będziesz uznać ten autorytet ciemności na wszystkich poziomach swojego życia (z wyjątkiem najbardziej osobistego), gdyż zakres jego jest szeroki, a wpływ dalekosiężny. Jesteś sam wśród znajomych, skazany na ciemne siły. Inni ich nie zauważają albo ich to nie obchodzi. Nikt nie zareaguje na inicjatywę zmiany lub zniszczenia tych sił, przynajmniej obecnie. Musisz pogodzić się z faktem, że będziesz przez jakiś czas niewolnikiem. Nie posuwaj się za daleko. Musisz ukryć swoje prawdziwe uczucia. Musisz być ślepy na otaczające cię zło. Jest to złowrogi czas dla ciebie. Nawet jeżeli jesteś zmuszony popełnić grzech ustępliwości, nie wolno ci nigdy pozwolić sobie na grzech kapitulacji. Nie ulegaj swoim prześladowcom do takiego stopnia, aby działać na ich korzyść. Musisz się poddać w swoich reakcjach, ale działanie zawsze musi być czyste i zgodne z twoimi zasadami, niezależnie od ponoszonych kosztów.

K: Twój związek z partnerem wydaje się nieszczęśliwy i groteskowy. Jest całkowitym przeciwieństwem tego, czego pragnąłeś. Nie wiesz, czy partner jest sprawcą tej parodii czy oboje jesteście winni: Chociaż tobie wydaje się, że pobudki i uczucia, które was wiążą, są wyraźnie przeciwne twoim zasadom oraz idei miłości, partner nie widzi w tym nic zdrożnego. Wszelkie próby przekazania natężenia twojego niepokoju i głębi twojej rozpaczy obrażają tylko partnera i prowadzą do większego nieszczęścia. Jeżeli chodzi o źródło tych negatywnych stanów, to musisz rozważyć fakt, że rzeczywistość (taka, jaką widzisz) jest wyraźnie sprzeczna tylko z twoimi ideałami, a nie z ideałami partnera. Partner nie widzi żadnego problemu. Przyjmuje związek taki, jaki on jest. Ty natomiast posiadasz samoniszczący impuls, aby szukać tego, czego nie ma, zamiast znajdować to, co jest. Ideały opierasz nie na tym, czym ten związek jest, lecz na tym, czego nie ma. Pomyślna psychoanaliza jasno ukaże źródło konfliktu i pomoże ci je unicestwić. Religijne oświecenie wykorzenia ideały i oczekiwania, będące przyczyną całego ludzkiego cierpienia.

M: Osiągając oświecenie: 1) osiągamy absolutną wolność, 2) znika „ja”. Każdy oświecony, dzięki tej wolności, działa w doskonałej harmonii z nurtem wszechświata. Najgłębsze, najciemniejsze zło – grzech Lucyfera – to doświadczyć pierwszego i zaniechać drugiego; zdać sobie sprawę z ostatecznej wolności bez uniżenia się. Jest to heksagram czarnego maga, wyzyskiwacza mądrości.

LINIE

1

Człowiek lata, lecz opadają mu skrzydła.
Jeżeli mądry człowiek bez przerwy
opuszcza dom, może wytrzymać tylko trzy dni bez jedzenia.
Wszędzie, gdzie się udaje, ludzie go lekceważą.

Optymistyczne wyobrażenie, że można uniknąć problemów przez ignorowanie ich, doprowadziło cię do zgubnej sytuacji. Ścierasz się z wysiłkami i ambicjami wszystkich. Jeżeli nadal będziesz kurczowo trzymać się swoich zasad, spotkasz się z potępieniem i nawet najbliższych ludzi będziesz miał przeciw sobie. Jeżeli pójdziesz na kompromis, stracisz szacunek dla samego siebie. Wycofaj się ze wszystkiego.

2

Człowiek zraniony jest w lewe udo.
Ratuje się na szybkim koniu.
Pomyślna.

Nadejście ciemności nie jest jeszcze nieodwracalne. Możesz wybrnąć z tej sytuacji. Oprócz ciebie również inni zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Przyłącz się do nich.

3

Polując nocą w znajomych stronach,
zabija pana ciemności.
Nie próbuj naprawiać wszystkiego od razu.

Biorąc pod uwagę ciemny i niebezpieczny okres, w jakim się znajdujesz, przyjąłeś dość swobodną i beztroską postawę wobec ludzi i wydarzeń. Nie chcesz przyznać, że panująca ciemność odnosi się do ciebie, i dalej idziesz beztrosko – pakując się prosto w kłopoty. Przypadkowo obraziłeś kogoś, kto odgrywa ważną rolę w systemie społecznym, który tak pochopnie lekceważysz. Jest to poważniejsze uchybienie niż nadepnięcie komuś na odcisk. Wyrządziłeś prawdziwą krzywdę i musisz spodziewać się prawdziwego odwetu.

4

Wchodzi do jaskini ciemności lewą stroną.
Jego jasność jest przyćmiona,
wymyka się więc cicho z pułapki.

Znalazłeś się w zasięgu strasznej, tyrańskiej opresji. Nie masz się czego bać. Znaczysz bowiem tak mało w planach oprawcy, że zostaniesz całkowicie zignorowany.

5

Mroczne czasy księcia Chi.
Nie zbaczaj ze swej drogi.

Książę Chi odegrał taką samą rolę na zepsutym dworze jak Hamlet. Nie zauważono jego wrogości wobec króla, gdyż udawał obłąkanego. Podczas gdy Hamlet stał się człowiekiem czynu, rozdzielając kary i nagrody, książę Chi pozostał nieaktywny i zadowolił się uniknięciem kompromisu.

6

Ani ciemność, ani światło, tylko półmrok.
Wchodzi ponad dach nieba,
zejdzie poniżej skorupy ziemi.

Wrogie siły rządzące twoim życiem osiągnęły już punkt szczytowy, toteż powoli tracą swoje znaczenie. Spełniły swoją ciemną metamorfozę, więc ich cele okazały się iluzoryczne i bez znaczenia, tak jak w przypadku węża, który się sam pożera. Cierpienie, które znosiłeś tak cierpliwie, także się wypełniło i wkrótce doznasz ulgi dzięki naturalnemu i nieuchronnemu przepływowi z in do jang, z negacji do afirmacji, z ciemności do światła.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: