Heksagram 37 – Rodzina

(Heksagram 37) (Ogień)
Ogień niżej
(Wiatr)
Wiatr wyżej

Wiatr wieje nad ogniem
i podsyca go, ogrzewając dom.
Niepospolity człowiek nigdy nie mija się z prawdą
i zdoła wytrwać przy niej.
Żona idzie własną drogą.

Nie zbaczaj ze swej drogi.

A: Czy w chwili obecnej, gdy zadajesz wyroczni pytanie, jesteś – według starożytnej chińskiej tradycji o wybitnie patriarchalnych zasadach – postacią „męża” czy „żony”? Czy panujesz nad okolicznościami, czy one panują nad tobą? Czy masz autorytet, czy jemu podlegasz? Czy nauczasz innych, czy ktoś ciebie naucza? Czy twoje własne zasady kształtują sytuację, czy w grę wchodzą inne zasady? Jeżeli jesteś mężem, to twoje problemy wynikają w hipokryzji; mówisz jedno, a robisz co innego. Ty sam nie postępujesz zgodnie z zasadami, jakie stosujesz wobec innych. Nie postępujesz tak, jak nauczasz.

Musisz pokierować swoim postępowaniem w taki sposób, aby zgadzało się z wyrażanymi zasadami, albo zmienić zasady. Różnica między twoimi wymaganiami wobec innych i wobec samego siebie wprawia w zakłopotanie tych, którzy na tobie polegają. Jeżeli jesteś żoną, twój problem z jakiegoś powodu – najprawdopodobniej z bardzo uzasadnionego – to bunt przeciwko autorytetowi w tej właśnie chwili. Zapomniałeś, że związek między tobą a autorytetem nie jest oparty na władzy, lecz na wspólnym spoiwie: np. między mężem i żoną spoiwem jest miłość, między partnerami w interesie – wspólny cel uczciwego zysku, wśród członków społecznej organizacji – wspólny cel dobroczynnych prac. Zamiast destruktywnie się buntować przeciwko słabemu lub nieuczciwemu autorytetowi, powinieneś odkryć jego słabe punkty i sformułować swoje uwagi wobec niego tak, aby nie osłabić czegoś ważniejszego: podstawy waszego związku.

K: Istnieje dwuznaczność odpowiedzialności za decyzje mające wpływ na ciebie i partnera jako parę. Ty i partner nie żyjecie w stanie tak zespolonego szczęścia, żeby wasze myśli i pragnienia były zawsze takie same. Nie jesteś jednak wystarczająco niezależny, aby chodzić własnymi ścieżkami. Musicie przedyskutować i uzgodnić, kto z was jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących wspólnego działania. A gdy ta strona podejmie decyzję, druga nie powinna jej oceniać, nie powinna oburzać się, wyrażać dezaprobaty, analizować jej czy nawet okazywać wdzięczności: Należy zachować całkowitą i spokojną akceptację woli strony decydującej w sprawach, za które – według wspólnej umowy – przyjęła odpowiedzialność.

M: Została ci objawiona jedność wszystkich rzeczy. Wszystko jest Buddą, ty także. Wiesz to na pewno, lecz nie żyjesz zgodnie z tym. Kiedy widzisz kwiat, zrywasz tylko kwiat. Kiedy widzisz muchę, zabijasz tylko muchę. Kiedy spotykasz kogoś, traktujesz go tylko tak, jakby był kimś innym. Na swojej drodze do oświecenia musisz przestać różnicować rzeczy. Różnice między kwiatem, muchą, kimś innym a tobą są wyłącznie złudzeniami.

LINIE

1

Człowiek ustala zasady rodzinne.
Wina znika.

Właśnie rozpocząłeś działalność, dającą znaczny autorytet i poważne obowiązki. Jeżeli twój autorytet jest od początku słaby i niezdecydowany, ludzie znajdujący się z tobą będą zawsze niepewni i zmieszani. Jeżeli od razu nie podejmiesz swoich obowiązków, to związek między tobą a twoimi bliskimi będzie zawsze pełen wzajemnej nieufności i tajemnic.

2

Ona zajmuje się kuchnią.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Masz już wystarczająco dużo obowiązków. Nie powinieneś podejmować nowych, lecz skoncentrować się na dotychczasowych.

3

Człowiek jest bardzo surowy.
Jeżeli pozwoli żonie i dzieciom plotkować i chichotać, pożałuje tego.
Pomyślna, lecz z winą i zagrożeniem.

W niektórych dziedzinach życia możesz działać dość swobodnie. W innych dziedzinach związany jesteś ostrymi ograniczeniami. Łatwiejsze i przyjemniejsze jest poprzestanie na działalności, w której masz większą swobodę. Ty jednak posiadasz obowiązki w sferze bardziej ograniczonej, gdzie działanie jest trudniejsze i mniej korzystne. Jeżeli skoncentrujesz się tylko na łatwiejszych obowiązkach, ulegniesz egoistycznym pobudkom. Jeżeli nie potrafisz znaleźć równowagi pomiędzy tymi dwiema sferami działania, to lepiej będzie skoncentrować się na sferze trudniejszej, a inne sprawy na jakiś czas odłożyć. W ten sposób przynajmniej unikniesz zdrady swoich najgłębszych zasad.

4

Ona wzbogaca rodzinę.
Bardzo pomyślna.

Posiadasz tę szczęśliwą zaletę, że jesteś zaradny w świecie materialnym. Jesteś zdolny i bystry, uczciwy i nieegoistyczny. Przynosisz korzyść sobie i swoim bliskim.

5

Jest królem we własnym domu.
Bez niepokoju. Pomyślna.
<

Jesteś tak pewny siebie, że inni szanują cię i naśladują. Jesteś wolny od niepokoju i traktujesz każdego z miłością.

6

Człowiek jest szczery i zdobny w chwałę.
W końcu pomyślna.

Jeżeli twoje obowiązki i związki się powiększyły, to twój charakter także musi się zmienić. Musisz wziąć pod uwagę nowy obowiązek, wynikający z nowego i do tej pory nie wypróbowanego wpływu na innych.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: