Heksagram 42 – Wzrost

(Heksagram 42) (Piorun)
Piorun niżej
(Wiatr)
Wiatr wyżej

Wiatr i grom czerpią siłę od siebie nawzajem.
Niepospolity człowiek utwierdza swoje zalety,
ale stara się pozbyć wad.

Poprawa w każdym przedsięwzięciu.
Możesz przebyć wielką wodę.

A: Niektórzy ludzie zdolni są do prawdziwych poświęceń dla innych. Często ta szczodrość nie jest pozbawiona „ja”. Szczodre działanie ma przynieść coś w zamian, jakąś rekompensatę, np. obniżenie podatku, pozycję, przywiązanie, zadowolenie, złagodzenie winy. Niekiedy dobre uczynki stają się wymianą, handlem, kupczeniem. Jest to dla ciebie czas prawdziwego wzrostu, gdyż inni gotowi są do poświęceń dla wspólnego dobra, chcą dawać i nie otrzymywać, chcą dać coś z siebie bez żądania czegokolwiek w zamian. Jest to czas korzystny dla ciebie, dobry do przeprowadzenia większego przedsięwzięcia lub dokonania większej zmiany w życiu. Otoczony takim dobrem powinieneś zbadać własne błędy i zacząć je zwalczać.

K: Szczodrość w miłości, tak jak we wszystkim, często nie jest tak wielka, jak się wydaje. Partner jednak jest prawdziwie szczodry w stosunku do ciebie. Niczego od ciebie nie żąda. Przyjaciel daje ci swoje uczucie, poparcie, całe swoje szczodre postępowanie, bez oczekiwania czegoś w zamian. Tobie może się wydawać, że jesteś bardziej szczodry od niego. Może nawet czujesz się dotknięty z tego powodu. Jeżeli jednak czujesz się dotknięty, to jesteś rozczarowany, a Jeśli jesteś rozczarowany, to znaczy, że zachowałeś jakieś oczekiwania. Jeżeli zachowałeś oczekiwania, to twoja tak zwana szczodrość nie jest niczym innym jak ofertą handlową. Partner się na to nie zgadza, uważa, że miłość to nie handel. Czujesz się dotknięty. Powstrzymując się przez jakiś czas od oczekiwań, możesz zobaczyć, jaki naprawdę jest partner, jego postępowanie i pobudki. Możesz też przez kontrast odkryć, jak nieszczodre są twoje neurotyczne żądania, i ograniczyć je.

M: Twoja droga duchowa jest drogą poświęcenia. Może to być droga dobrej pracy, droga samoofiary lub droga bezinteresownego nauczania.W każdym przypadku twoje duchowe spełnienie zależy od poświęcenia się dla dobra innych ludzi. Oświecenie w każdej formie jest utratą ego. Twoja droga jest świadomym, bezpośrednim, celowym oddaniem własnego „ja” Jedności i Wielości.

LINIE

1

Wzmocniony, dokonuje wielkich zmian.
Bardzo pomyślna. Bez winy.

Jest to dobry okres dla urzeczywistnienia twoich najpoważniejszych planów, ponieważ jest to czas dobrych uczuć i szczodrości. W obecnej chwili możesz podjąć wysiłek tak wielki, jak sobie życzysz. Nie czuj się winny, że częściowo zawdzięczasz spełnienie swoich planów nieegoistycznej i szczerej pomocy innych.

2

Otrzymuje dziesięć par skorup żółwich,
których przepowiednie są nieodwracalne.
Nawet król powinien z nich skorzystać, składając ofiary.
Podwójnie pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Istnieje sprzeciw wobec czyjejś szczodrości dla ciebie. Dopóki nie zmieni się twój kontakt z dobroczyńcą, sprzeciw będzie nieskuteczny.

3

Dobry człowiek wzmocniony przez zło.
Jego dobro umacnia się.
Szczerze trzyma się złotego środka: jest to jego symbol.
Bez winy.

Jest to linia dobrego samarytanina. Nieszczęście, które innym sprawiło tyle kłopotów, tobie dało okazję, aby pomagać – pocieszać, łagodzić ból i bezradność, zachęcać, aby inni udzielili dalszej pomocy. Następstwem twojego szczerego postępowania są pewne nagrody: dowody wdzięczności, a może nawet społeczne uznanie. Nie martw się tym, że przy okazji cudzego nieszczęścia poprawiła się twoja sytuacja. Twoja pierwotna szczerość była głęboko prawdziwa i wolna od oczekiwań.

4

Człowiek trzyma się środka.
Książę postępuje zgodnie z jego radą.
Można na nim polegać w sprawach ważnych,
nawet w przeniesieniu stolicy.

Jesteś w bezpośrednim i pełnym zrozumienia kontakcie z kimś naprawdę szczodrym i posiadającym środki, aby swoją szczodrość wyrazić wiele razy i na wiele sposobów. Stałeś się dla tej osoby konsultantem i doradcą. Ufa ci, ponieważ dostrzegasz i cenisz jej szczodrość, lecz nigdy nie poniżasz się do wyzysku. Wzywa cię do pomocy w jakimś ważnym przedsięwzięciu. Nie bój się odpowiedzialności. Musisz wypełnić tao tej linii.

5

Człowiek szczerze chce obdarzać innych.
Inni szczerze go doceniają.
Bardzo pomyślne.

Brak wątpliwości.

Ty jesteś szczodrym dobroczyńcą tego heksagramu. Na drodze arthy jesteś humanitarny, na drodze kamy masz szczodre cechy przypisywane partnerowi, na drodze mokszy inspirujesz tych, co kroczą drogą wyrzeczeń. Obdarzaj hojnie, bez wyróżniania, bez osądzania i bez reszty.

6

Nikt go nie poprze.
Wszystko jest przeciwko niemu.
Jego sympatie są zmienne.
Złowieszcza.

Masz niesamowicie szczodre zasady, lecz uważasz, że jesteś zbyt wielki, aby stosować je w życiu codziennym. Tym neurotycznym podejściem zaprzeczasz swoim naturalnym impulsom. Ściągasz pogardę i gniew innych, którzy czują twoje szczodre impulsy i są rozczarowani, gdy postępujesz niezgodnie z nimi.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: