Heksagram 45 – Zgodność

(Heksagram 45) (Ziemia)
Ziemia niżej
(Bagno)
Bagno wyżej

Bagno podniosło się wyżej od ziemi.
Niepospolity człowiek zawsze trzyma broń w pogotowiu,
by nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianemu najazdowi.

Zasięgnij rady doświadczonego człowieka.
Powodzenie, jeśli nie zboczysz ze swej drogi,
dopóty, dopóki jesteś gotów zapłacić cenę.
Pomyślna, jakkolwiek postąpisz.

A: Celowo lub przypadkowo, szczęśliwie lub nieszczęśliwie, spędziłeś większą część życia w hermetycznej grupie społecznej. Mógł to być bliski czy szerszy krąg rodzinny, powiązania w interesach albo idealistyczna i ambitna organizacja polityczna. Zgodność grupy zależy od siły osoby stojącej w jej centrum. Według zachodnich pojęć jest to „przywódca”, według wschodnich – „Ten w środku”. Zrozumienie drugiego pojęcia pomoże ci ułożyć twoje stosunki w grupie. Odkryjesz prawdziwe źródło spójnej siły tego związku. Silny ośrodek tworzy zgodną grupę. Słaby otacza niezgoda. Jeżeli pojawiają się problemy w otoczeniu zgodnej grupy, przedstaw je natychmiast osobie stojącej w centrum. Jeżeli problemy wynikną w otoczeniu słabej grupy, trzeba wzmocnić centrum przed ich rozwiązaniem. Zapoznaj swoich partnerów z  różnicą pomiędzy zachodnim „przywódcą” i wschodnim „człowiekiem środka”. Zwiąż się z prawdziwą centralną siłą i poświęć się umacnianiu jej.

K: Twoja miłość w znacznym stopniu opiera się na twojej i partnera zależności od zwartej, wszechobecnej grupy. Może to być partia polityczna lub połączone działanie artystyczne będące źródłem sympatii między wami. Może to być rodzina, którą założyliście. Albo też oddzielny związek przyjaciół czy kochanków mający dla was szczególne znaczenie. Wasz związek jest tak samo społeczną, oddzielną grupą jak rząd czy zespół rock-and-rollowy. Wasz związek poprawi się, gdy oboje przyłączycie się do jakiejś grupy. Zwróćcie się do osoby w jej centrum, aby wami pokierowała. Jeżeli będą to dwie osoby, szukajcie ośrodka w ich wspólnych doświadczeniach i zasadach.

M: Niektóre praktyki oświecenia zachęcają do izolacji i wycofania się. Istotą drogi, jaką wybrałeś, albo drogi odpowiedniej dla ciebie jest społeczne poświęcenie i duchowe współodczuwanie. Mylisz się, jeśli sądzisz, że możesz zostać duchowo oświecony z dala od innych oświeconych. Jeżeli nie czujesz wzajemnego zrozumienia z innymi bliskimi ludźmi, to daleko ci jeszcze do takiego braku ego, aby uważać wszystkich za swoich braci. Zbliż się z pokorą do odpowiedniej świątyni i daj się ponieść hymnom współuczniów.

LINIE

1

Pragnienie zgody bez możliwości spełnienia powoduje niezgodę.
Człowiek głośno płacze, usłyszał go sojusznik.
Wkrótce człowiek pogodnie się uśmiecha.
Postęp, jeśli pokonasz obecne trudności

Osoba w centrum twojej grupy jest niewątpliwie najsilniejszym, najbardziej moralnym, najbardziej lojalnym członkiem. Wszystko, co dzieje się pomiędzy członkami grupy poza jej wiedzą, nie jest prawdziwie reprezentatywne, gdyż ona sama nie jest w to włączona. Wszystko w grupie powinno kierować się do niej i wypływać od niej. Przedstaw jej swój problem, a naturalnie i mądrze poda rozwiązanie.

2

Zgodność osiągnięta dzięki naśladowaniu.
Sojusznik prowadzi człowieka.
Pomyślna, jeżeli jesteś prostego serca.
Cenna jest najmniejsza przysługa.

Odczuwasz tajemniczą skłonność do pewnych związków i przyjaźni, które są zagadkowe, skomplikowane, a nawet cię przerażają. Jesteś pod wpływem szerokiego prądu kulturowego, zmieniającego role w społeczeństwie. Nie przeciwstawiaj się swojemu tao, trzymając się kurczowo tradycyjnych koncepcji „ja” i wszechświata. Czasy się zmieniają. A ty wraz z nimi.

3

Walczy o zgodność do utraty tchu.
Człowiek wzdycha, walczy na próżno.
Rozwój bez błędów,
jednak możesz trochę tego żałować.

Jesteś na zewnątrz, a chcesz być wewnątrz. Dopóki będziesz lgnął do zewnętrznego, będziesz na zewnątrz. Tylko idąc ku wnętrzu, ku centrum, możesz być wewnątrz.

4

Zgodność coraz bliższa.
Bardzo pomyślna.
Nikogo to nie rozgniewa.
Bez winy.

Jesteś wartościowym członkiem grupy, dzielącym wszystkie jej cierpienia i radości.

5

Przewodzeniem sprowadza zgodę.
Człowiek tworzy ją sam.
Niestrudzony w tym zmienia umysły wątpiących.
Nie popełnisz błędów.
Bądź stanowczy.
Wina znika.

Sądzisz, że twoi przyjaciele i koledzy mają ukryte motywy. Nie zrywaj z nimi. Zbliż się do nich, uczciwie i otwarcie przedstawiając swoje wątpliwości.

6

Zgoda wśród łez.
Nie popełnisz błędów.

Wyraź swój smutek. Jakże inaczej twoi przyjaciele mogą się dowiedzieć, że potrzebujesz pocieszenia.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: