Heksagram 47 – Zahamowanie

(Heksagram 47) (Głębia)
Głębia niżej
(Bagno)
Bagno wyżej

Bagno spływa w głąb ziemi.
Niepospolity człowiek złoży najwyższą ofiarę,
by dojść do celu.

Powodzenie.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.
Nie popełnisz błędów.
Nie czyń żadnych obietnic.

A: Woda z bagna wyparowała. Bagno jest suche i martwe. Woda, która się wyczerpała, zachowuje się naturalnie, tzn. szuka własnego poziomu. Bagno bez wody traci swoją naturę – nie jest już bagnem. Wyobraź sobie, że jesteś stałą materią bagna – ziemią i florą niecki bagiennej, a wydarzenia w twoim życiu są wodą, która powinna wypełnić formę i ożywić ją. Twoje myśli i czyny, twoja codzienna rutyna, twoje troski i radości idą na marne, gdyż wchłaniane są przez złudny świat rzeczy, do których się lgnie, i ludzi, którzy się przywiązują. Włączyłeś się całkowicie w tę walkę z żądzy zysku, wierząc absolutnie w wartość posiadania. Rozglądając się wokół siebie, widzisz wiele rzeczy, których zasadniczą cechą według ciebie jest zależność między pragnieniem ich a możliwością ich zdobycia. Pragnienie to oceniasz, posługując się systemem obecnych posiadaczy tych rzeczy. Możliwość ich zdobycia wyraża się w pieniądzach. Kiedy pragnienie przekracza ich cenę, kupujesz je. Kiedy ich cena przekracza pragnienie, wtedy o nie walczysz. System ten uzależnił cię i zniewolił. Bardzo rzadko człowiek może wejść w pełni w ten świat, zdając sobie sprawę, że jest on złudzeniem, a wszelkie machinacje i konfrontacje traktując jako grę. Angażując się w to głęboko, silnie, emocjonalnie, uważając, że w tym jest początek i koniec twojego spełnienia, odkryjesz, że wpadłeś w kierat.

K: „Miłość to interes. Jeżeli kocham ciebie, ty musisz kochać mnie. Jeżeli mnie nie kochasz, nie będę kochać ciebie. A więc daję ci tyle miłości i musisz mi dać tyle samo w zamian. Proszę, oto trochę miłości dla ciebie i jeżeli zgodzisz się dać mi trochę od siebie, oboje doznamy przyjemności bycia kochanym. Jest to bardzo przyjemne, bardzo dobre, mogę cię zapewnić, że lepszej miłości nie znajdziesz. Bardzo, bardzo cię kocham. Jestem jednak nieszczęśliwy, ponieważ kocham cię tak bardzo, a ty mnie kochasz tylko bardzo. Zazdroszczę ci, że dostajesz tak wiele przyjemnej mojej miłości, o wiele więcej i dużo gorętszej niż ja otrzymuję od ciebie. To nie w porządku. Miłość jest interesem. Jogin tymczasem kocha bezinteresownie, nie spodziewa się i nie żąda niczego w zamian”.

M: Zostałeś odcięty od wszelkiego życia duchowego. Gdziekolwiek się zwrócisz, znajdujesz złą karmę. Podążając za swoimi duchowymi przewodnikami, zawsze odkrywasz, że są oni skorumpowani i chciwi. Próbując oczyścić umysł z zainteresowania światem materialnym, zmieniasz tylko niezliczone zobowiązania, które wiążą cię i gnębią. Nie widać ulgi.

LINIE

1

Przygnieciony drzewem leży w ciemnej dolinie
przez trzy lata.

Zdajesz sobie sprawę, że w świecie materialnym nigdy nie osiągniesz tego, czego pragniesz. Zaniechałeś wszelkich wysiłków, pozostając w rozpaczy, cynizmie i nienawiści do ciebie. Jeszcze nie wiesz, że nie spełnione pragnienia i nieosiągalne zdobycze są fałszywymi, zepsutymi koncepcjami i nie mają żadnego związku z tobą jako człowiekiem ani z twoim tao. Potężni dostawcy skorumpowanego systemu wartości nie pozwalają ci doświadczyć tego wyzwalającego objawienia.

2

Zatrzymany przy stole.
Kiedy przychodzą notable, jest nabożny i pełen szacunku.
Złowieszcza, jeżeli podejmiesz inicjatywę,
lecz bez winy.

Chociaż sam potrafisz zapewnić sobie wszelkie potrzeby życiowe, masz szansę, aby zdobyć więcej dóbr i władzy przez poddanie się autorytetowi kogoś bogatego i potężnego. W przedsięwzięciu tym będzie na początku wiele wad – współzawodnictwo, nieufność, brak szczerości między wami. Różnice te trzeba jakoś uzgodnić i stworzyć układ akceptowany przez obie strony.

3

Zatrzymany przez skałę człowiek trzyma się wrzośca.
W swoim pałacu nie widzi żony.
Złowieszcza.

Celowo szukasz przeszkód, aby powstrzymywały ciebie, i komplikacji, aby krępowały cię. Jeżeli nie znajdujesz żadnych przeszkód i komplikacji, to je wymyślasz. Tradycyjna interpretacja mówi, że mężczyzna nie widzi swojej żony, ponieważ umarła, podczas gdy on trudził się wymyślaniem problemów, Zaplątany w swoje perwersyjne skłonności, nie widzi w pałacu, który powinien być rodzajem sanktuarium, jedynego prawdziwego źródła zadowolenia i pociechy – swojej żony.

4

Zatrzymany w powolnej procesji.
Żale. W końcu pomyślna.

Sukces materialny zapewnia ci miejsce w kręgu, gdzie zasady i wartości innych ludzi hamują twój rozwój i demokratyczne działanie. Twoje działanie nie jest całkowicie udaremnione. Poniżające ustępstwa, które musisz czynić na każdym kroku, jednak je komplikują.

5

Zatrzymany przez zdrajców. Odcięto mu nos i stopy.
Przyjmuje to spokojnie i godzi się z losem.
Pozostaje nabożny i pełen szacunku.

Jesteś tak bezinteresowny i szczodry, że otaczające cię chciwe, egoistyczne siły uważają ciebie za wroga. Przeciwstawiają się tobie ci, którzy handlują, gdyż twoja szczodrość sprawia, że ich towar wydaje się bezwartościowy. Kupujący także przeciwstawiają się tobie, gdyż twój niesmak do dóbr materialnych sprawia, że to, co oni kupują, wydaje się bezwartościowe. Normalnie mógłbyś odwołać się do prawa, lecz w tym przypadku ci, którzy rządzą prawem, są do ciebie od samego początku uprzedzeni.

6

Zatrzymany przez bluszcz na krawędzi skały.

Mówi sobie: „Jeżeli się poruszę, będę tego żałował”.
Okaż skruchę za to, co się przedtem stało, potem działaj.
Pomyślna.

Chcesz się poruszyć, dokonać zmiany. Czujesz się jednak skrępowany i zagrożony siłami zewnętrznymi. Twoje obawy są bezpodstawne. Siła twoich prześladowców od jakiegoś czasu osłabła. Jak tylko dokonasz tego, na co jesteś zdecydowany, zewnętrzne przeszkody znikną i nie będą miały na ciebie wpływu.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: