Heksagram 49 – Rewolucja

(Heksagram 49) (Ogień)
Ogień niżej
(Bagno)
Bagno wyżej

Ogień pośrodku bagna.
Niepospolity człowiek sprawdza położenie gwiazd,
wyznacza dokładnie porę roku i okres.

Wszyscy wierzą w to, kiedy przepowiednia się sprawdzi.
Powodzenie.
Nie zbaczaj ze swej drogi, a zapomnisz o winie.

A: Zmiana jest wieczna i nieuchronna. Kiedy życie wydaje się stałe i niezmienne, zmiany zachodzące poza strukturą formy i myśli, którą nazywamy „rzeczywistym światem”, dotyczą i odnoszą się do nas, lecz nie możemy ich dostrzec ani określić. Prawdziwe wyrocznie są zapowiedziami tych niedostrzegalnych zmian, obserwacjami osiągniętymi przez religijne doświadczenie Jedności i Wielości. Pragniesz poruszać się swobodnie i naturalnie wraz z wpływającymi na ciebie zmianami, lecz utknąłeś w ślepej uliczce dwuznaczności, paradoksów. Czujesz, że otaczający świat przeszkadza ci w zrozumieniu obecnej zmiany. Nie potrzebujesz wyroczni ani magii, aby rozszyfrować, co się dzieje. Zmiany, które pragniesz odkryć za pomocą I-Ching, są wyraźnie dostrzegalne w „rzeczywistym świecie”. Niezależnie od tego, jakie to jest pytanie czy problem, rozwiązanie znaleźć możesz w codziennym życiu. Nie opieraj się tym zmianom. Nie ignoruj ich, nie uważaj, że jesteś ponad nimi. Nie sądź, że obecny wstrząs to tylko błaha gra. Rewolucja jest grą oczywiście, tak jak każda realizacja intelektualnej koncepcji, lecz w tej chwili ta gra jest ważna – jest to bezpośredni, teraźniejszy przejaw nurtu wszechświata. Musisz się przyłączyć, zaakceptować, być tym. Wyobraź sobie drobną falę we wszechświecie i tzw. rzeczywisty świat jako samotny, unoszący się w próżni korek. Fala spotyka korek. Nie ma już fali przyszłości, fala jest teraz. Ty jesteś w niej. Jeżeli spróbujesz trzymać się tego, co wydaje ci się trwałe, stracisz równowagę. Jeżeli postrzeżesz obecną destrukcję jako ważną, twórczą siłę, to odkryjesz, że przystosowałeś się do niej naturalnie, a rozwiązanie twojego problemu nastąpi spontanicznie.

K: Konflikty między tobą a partnerem spowodowane są zmianą w waszym związku. Oboje przeciwstawiacie się tej zmianie, przywiązani do ról i wartości niedawnej przeszłości. To prawda, że poprzednia struktura waszego związku – równowaga dawania i brania, dominacji i poddania, swobód i odpowiedzialności; które istniały do teraz – była wygodna, przychylna dla waszej miłości. Lecz nastąpiły nieuchronne zmiany. Musisz je zaakceptować. Popatrz na wasz związek świeżym spojrzeniem. Zapomnij o dawnych rozwiązaniach dawnych konfliktów. Przyjmij te zmiany, nowe role i nowe poziomy porozumienia. Ty i partner naturalnie się do nich przystosujecie. Jeżeli nie możecie ich zaakceptować, to lepiej nie wspominać byłych radości, lecz realistycznie przyjąć konsekwencje zmian, które będą stale utrzymywać was podzielonych w nieprzejednanym konflikcie.

M: Chociaż oświecenie sprowadza wszystkie formy i koncepcje do absurdu, każdy „rodzaj oświecenia”, każda religia, każda droga duchowa zasadniczo rozwija się z jakiegoś doświadczenia, z jakiejś myśli – z jakiegoś złudzenia. To złudzenie – buddyzm, ego, wieczna obecność, boskość Chrystusa itd. – pozostaje ważne przez całe duchowe życie człowieka – z wyjątkiem momentu całkowitego oświecenia, gdy nawet to ostatnie złudzenie zostaje zniszczone. Dla ciebie zmiany w „rzeczywistym świecie”, w otoczeniu, w społeczeństwie, dały się odczuć w twoim najgłębszym postrzeganiu wszechświata, z którego ukształtowałeś boski obraz inspirujący twoje duchowe życie. Nie wierzysz już w słuszność tego obrazu. Nie masz już wiary. Świat zmienił się tak bardzo, że twoje pierwotne doświadczenie i prowadząca cię idea nie mają już tego znaczenia, jakie miały kiedyś. Oświecenie nie leży już na drodze, którą podążasz. Musisz ją porzucić. Nie zaczynaj od razu szukać nowej filozofii. Działaj swobodnie wraz z dokonującymi się wokół ciebie zmianami. Odkryjesz nową drogę w sposób naturalny, dzięki twoim nowym ideom i obserwacjom świata, dzięki temu nowemu złudzeniu doświadczenia.

LINIE

1

Związany jest żółtą skórą wołową.

Żółty jest kolorem niezmiennego, stałego złotego środka, wół zaś jest symbolem posłuszeństwa. Jesteś w środku zmiany, której nie możesz przyspieszyć ani inaczej wpłynąć na nią. Nie próbuj tego czynić. Przez jakiś czas pozwól sobie pozostawać w tyle za biegiem spraw.

2

W swoim czasie dokonuje radykalnej zmiany.
Pomyślna, jeżeli podejmiesz działanie.
Nie popełnisz błędów.

Obiektywnie rozważ wpływ dokonujących się obecnie zmian na twoje życie osobiste. Zmień swoje wartości, aby uzgodnić je z nowymi wartościami społecznymi, wypływającymi z szerokich i radykalnych przeobrażeń. Poddaj się wpływowi przywódcy, komuś, czyje wartości wydają się w centrum zmian, osobie wystarczająco ważnej, aby uważać ją za jeden z symboli nowej rzeczywistości.

3

Jeżeli zmiany, o których medytuje, rozważył w pełni trzy razy,
uwierzy mu się.
Złowieszcza, jeżeli podejmiesz działanie.
Zagrożenie, jeśli nie ustąpisz ze swej drogi.

Oprócz głębokiej, autentycznej zmiany, która niszczy struktury przeszłości, istnieje także fałszywa zmiana, rewolucja-pułapka oparta na wartościach przeszłości, a nie przyszłości. Jest to pułapka zastawiona przez tych, którzy ciągle jeszcze mają kontrolę, chcą cię zwabić, omamić i wykorzystać. Naucz się rozróżniać pomiędzy prawdziwą rewolucją a pustymi gestami. W przeciwnym razie uzależnisz się od idei oraz instytucji bez przyszłości, rozpadających się. W żaden sposób nie bierz udziału w zmianach bez aprobaty tych, którym ufasz.

4

Wina znika.
Ufają ci.
Pomyślna, jeżeli rzucisz wyzwanie obecnym instytucjom.

O udanej rewolucji (w społeczności lub w jednostce) możemy mówić wtedy, gdy rzekome wartości starego porządku ustępują miejsca prawdziwym wartościom nowego porządku.

5

Zmienia się śmiało,
tak jak tygrys zmienia swoje pręgi.
Ufają mu, zanim zwróci się do wyroczni.

Pochłonęły cię wielkie zmiany. Znalazłeś w nich swoje miejsce. Poddałeś się im. W pełni wszedłeś w kreujący się nowy świat i sam stałeś się dla innych symbolem zmiany. Twoje tao jest tak wyraźne i tak publiczne, że jest poza wpływem wyroczni i poza wpływem twoich osobistych decyzji.

6

Zmienia się delikatnie,
tak jak lampart zmienia swoje plamy.
Mali ludzie zmieniają się na twarzy, aby okazać posłuszeństwo.
Złowieszcza, jeżeli pójdziesz naprzód.
Pomyślna, jeśli nie zboczysz ze swej drogi.

Wycofałeś się i do wszystkiego podchodzisz z rezerwą. Twoja spokojna, nieskomplikowana filozofia życiowa powoduje, że wielkie, dokonujące się obecnie na całym świecie zmiany będą miały nieistotny, mały wpływ na ciebie. Jest to linia Marka Aureliusza.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: