Heksagram 53 – Klucz Gęsi

(Heksagram 53) (Góra)Góra niżej (Wiatr)Wiatr wyżej

Drzewo na górze.
Niepospolity człowiek daje przykład,
gdyż postępuje zawsze zgodnie ze swoim sumieniem.
Panna młoda świętuje swój ślub.
Pomyślna.
Nie zbaczaj ze swej drogi.

A: Prowadź swoje życie zgodnie z przyjętymi zwyczajami i normami. Zaufaj podstawowej sprawiedliwości, uwierz w skuteczność społecznego mechanizmu. Twoja rola w nim jest jasno określona. Możesz być z niego zadowolony. Wiesz, czego się od ciebie oczekuje – masz być społecznie akceptowany, tradycyjny, „normalny”. Zachowuj się tak. Jest to powolne, stopniowe, nieciekawe i niezbyt śmiałe, lecz wyraźne, zdecydowane i pewne dochodzenie do celu. Każde odstępstwo od twojej właściwej drogi będzie niemądre.

K: Ty i partner jesteście częścią społeczeństwa albo subkultury, albo jakiejś grupy etnicznej czy religijnej, albo związku ludzi, w którym przestrzega się tradycyjnych wzorów i obyczajów w zalotach i miłości. Zaakceptuj swą przynależność do tej wspólnej kultury, postępuj zgodnie z tradycyjnymi grzecznościami i tabu, swobodami i ograniczeniami w swoim związku z partnerem – nie dlatego, że mają one jakieś absolutne, ostateczne wartości, ale dlatego, że są najlepiej do was dostosowane. Jeżeli te zwyczaje męczą cię, nudzą czy krępują i będziesz starał się od nich uchylić, to znajdziecie się z partnerem w konflikcie. Związek wasz wzmocni się, jeżeli przyłączycie się do wspólnego środowiska i będziecie postępować zgodnie ze zwyczajami odpowiednimi dla kochającej się pary.

M: Jako osoba duchowa, rozumiesz, że wszelkie wartości są czystym złudzeniem, „mają”, kurzem na lustrze. Prawdopodobnie nie uwolniłeś się od wszystkich tych wartości i pojęć, ale uwolniłeś się od większości z nich i wierzysz, że społeczeństwo mogłoby się bez nich obyć. Osobiście czujesz się wolny od społecznej struktury, lecz twoja droga duchowa do niej przynależy. W społeczeństwie jest miejsce dla twoich aspołecznych zasad. Istnieje możliwość akceptacji różnych sposobów postępowania i porozumienia się, możesz więc powoli, lecz pewnie dokonać zmian, jakie sobie założyłeś.

LINIE

1

Dzikie gęsi docierają do brzegu.
Młody oficer napotyka przeszkody.
Dużo słów,
ale nie popełnisz błędów.

Brzeg tej wyroczni jest brzegiem rodzinnego jeziora, miejscem rozpoczęcia lotu. Właśnie schodzisz na swoją ścieżkę. Wchodzisz w sytuację, która cię pochłonie całkowicie i przez długi czas będzie miała wpływ na twoje postępowanie. Teraz jest jeszcze nowa. Popełniłeś kilka błędów, które wywołały krytykę ze strony nieżyczliwych ludzi. W końcu okazało się, że te drobne, pospolite błędy i ich krytyka przyniosły korzyść. Nauczą cię przyjętych sposobów zachowania się i uświadomią ci stopniową naturę twojej drogi.

2

Dzikie gęsi docierają do przybrzeżnych skał,
mogą odpocząć i się odświeżyć.
Pomyślna.

Skały są bezpiecznym miejscem na początku lotu. Wysokość gwarantuje dogodne miejsce, nieregularność skał dostarcza bezpiecznych zakamarków. Skały mają obronną wartość tylko dla grup. Dla pojedynczej gęsi skały byłyby raczej niebezpiecznym miejscem odpoczynku. Jeżeli dzielić będziesz swój świat z innymi, będzie on dla ciebie schronieniem. Jeżeli pozostaniesz sam, wpadniesz w kłopoty.

3

Dzikie gęsi docierają na pustynię.
Mąż wyrusza na wyprawę, lecz nie wróci.
Żona jest brzemienna, lecz nie będzie pielęgnować swego dziecka.
Złowieszcza.
Broń swoich spraw.

Zboczyłeś z właściwej drogi i podejmując próbę działania w pojedynkę, instynktownie i agresywnie, znalazłeś się w trudnej i groźnej sytuacji. Co się stało, to się nie odstanie. Nie możesz już się wycofać. Zaakceptuj swoje obecne położenie i broń się przed wrogami najlepiej, jak potrafisz.

4

Dzikie gęsi docierają do drzew.
Mogą usiąść na szerokich gałęziach.
Nie popełnisz błędów.

Nieuniknione, choć zupełnie prozaiczne okoliczności sprawiły, że znalazłeś się w niezręcznej sytuacji. Nie przewidziałeś takiego wydarzenia, nie jesteś na nie w ogóle przygotowany. Straciłeś równowagę, czujesz się mocno skrępowany. Może jest jakiś sposób dostosowania się do sytuacji, aby wszelkie wydarzenia nie godziły w ciebie. Może jest, a może nie ma.

5

Dzikie gęsi docierają do wzgórza.
Żona jest niepłodna przez trzy lata,
później nic nie stanie na przeszkodzie.
Pomyślna.

Zrobiłeś znaczne postępy, o wiele szybciej niż inni, i na jakiś czas wyobcowałeś się ze swojego środowiska. Czujesz, że spełniłeś się, lecz jesteś samotny i nie zrozumiany. Postawa innych także uległa zmianie. Niektórzy stali się złośliwi, inni nieśmiali, niektórzy służalczy, inni wyniośli. Jest to tylko stan przejściowy. Twoje stosunki z ludźmi wrócą do normy, gdy twoja pozycja ustali się i zostanie zaakceptowana.

6

Dzikie gęsi osiągają najdalsze góry.
Pióra ich mogą służyć za ozdobę.
Pomyślna.

Linia ta oznacza osiągnięcie ostatecznego końca drogi i przyjęcie nowej. Nadszedł czas, abyś porzucił swoje wartości i zmienił cel. Porzuć nagrody, które zdobyłeś. Zostaw je jako znaki dla innych. Twoje ostateczne osiągnięcie, a potem przewyższenie go, czyni z nich pełne znaczenia symbole. Wyrocznia ta oznacza ostateczne zerwanie z przeszłością i nowe życie dla ciebie.


* Objaśnienie: Linie tego heksagramu obrazują lot wędrujących gęsi, subtelny symbol stopniowego postępu osiągniętego dzięki dokładnemu i jednoznacznemu porządkowi społecznemu. Dla człowieka żyjącego wśród społecznych przeciwieństw i pełnego zwierzęcej ambiwalencji, piękno tego klucza dzikich gęsi jest szczególnie wymowne.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: