Heksagram 59 – Rozproszenie

(Heksagram 59) (Głębia)Głębia niżej (Wiatr)Wiatr wyżej

Rozgrzane powietrze drga nad wodą – woda paruje,
Starożytni władcy słynęli z pobożności i służyli Bogu.
Zbudowali świątynię, w której czci Go współczesny władca.
Powodzenie.
Nie zbaczaj ze swej drogi.
Możesz przebyć wielką wodę.

A: Jest to heksagram dobroczynności, dobroczynności dania lub otrzymywania w zależności od tego, po której stronie się znajdujesz. Świadomy iluzorycznej natury posiadania, dajesz innym to, z czego nie korzystasz, czy też świadomy iluzorycznej natury posiadania, przyjmujesz to, co inni ci dają, nie zawstydzając i nie poniżając cię. Wypełnianie arthy i życie z dnia na dzień interesują cię tylko jako układ nitek w tkaninie boskiego wzoru. Nie jesteś tym zainteresowany z egoistycznych pobudek. W oczach innych jest to największa odwaga i największe powodzenie, bez względu na twoją pozycję w hierarchii społeczno-ekonomicznej.

K: Jest to heksagram wolnej, niezahamowanej miłości do wszystkiego. Trwasz w intensywnym kontakcie ze wszystkim. Kochasz partnera żarliwie i z oddaniem – a partner to każdy. Zazdroszczą tobie ci, których kochasz.

M: Jest to heksagram krótkiego, religijnego doświadczenia
„ja”. Twoja droga jest drogą religijnej ekstazy wywołanej przez rytuał. Twoja droga jest doświadczeniem śmierci i powrotem do życia. Twoja droga jest ostatecznym, wiecznym związkiem z Jednością i Wielością i ponownym cofaniem się w iluzoryczną falę czasu i przestrzeni, ale już z nowym, jasnym widzeniem, które osiągnąłeś w działaniu pełnym żarliwego oddania.

LINIE

1

Oswobodzenie z pomocą silnego konia.
Pomyślna.

Jeżeli od razu zaczniesz działać, twoja bezinteresowna postawa obdarzy korzyścią tych, których dotyczy ta sytuacja.

2

Rzeczy się rozpraszają.
Szuka schronienia.
Wina znika.

Aby osiągnąć bezinteresowne widzenie, musisz przejść przez różne przykre stany: snobizm, lekceważenie ludzi, którzy zachowali swoje złudzenia, a nawet gniew na zaślepienie tych, którzy są blisko ciebie. Te stany szybko miną. Przedzierasz się przez blokadę hipokryzji. Twoje złudzenia znikają jak nowe szaty króla. Jesteś nagi jak sam król. Następny krok to odkryć siebie jako złudzenie.

3

Nie dba już o swoje „ja”.
Bez winy.

Dzięki jasnemu widzeniu „ja” nie ma dla ciebie wartości, nie zajmujesz się sobą. Jednak nie znaczy to, że nie postępujesz zgodnie z naturalnym rytmem zmian we wszechświecie. Wiesz, że istnieje tylko jeden rytm, zgodnie z którym działasz. Jednak biorąc pod uwagę sposoby istnienia najbardziej i najmniej czujących istot, musisz przyznać, że niezajmowanie się sobą jest zdecydowanie jednym z najdziwniejszych sposobów.

4

Człowiek rozprasza wszelkie ugrupowania.
Jest sprytniejszy niż większość ludzi.
Teraz może zobaczyć, kto się wyróżnia.
Pomyślna.

Musisz na jakiś czas wstrzymać swoje kontakty z przyjaciółmi i znajomymi. Z dystansu czasu i przestrzeni będziesz w stanie lepiej i obiektywniej przyjrzeć się im, ich charakterom i zasadom. Prawdziwi przyjaciele wyróżniają się. Z nimi będziesz mógł wkrótce z pełnym zaufaniem przywrócić dawne kontakty. Inni poczują się oburzeni lub zaskoczeni i urażeni. Takie uczucia długo nie potrwają.

5

Człowiek trudzi się wypowiedziami.
Opróżnia królewskie spichlerze
i rozprowadza ziarno za granicę.
Nie popełnisz błędów.

Energicznie zabiegasz, aby pomóc ludziom. Jesteś szczodry.

6

Człowiek unika ran,
idąc dotąd, aż wydostanie się z zagrożenia.
Nie popełnisz błędów.

Spontaniczność i impulsywność towarzysząca twojemu jasnemu widzeniu doprowadzi cię do fizycznego zagrożenia. Natura Buddy spokojnie dąży do swego kresu. Jeżeli przywołasz odrobinę złudzenia „ja”, możesz łatwo i bezpiecznie uniknąć niebezpieczeństwa. Ratowanie siebie nie oznacza powrotu do egotyzmu. Idź dalej swoją drogą bez „ja”.


* Objaśnienie: Wszystkie problemy i sytuacje przywołane w części artha i kama są tylko egoistycznymi fantazjami i niepokojami. Nawet wypełnienie mokszy – zawierające przepowiednię I-Ching – zależy od istnienia pewnej ilości egotyzmu i samoświadomości, która ostatecznie jest iluzoryczna i fałszywa. Masz szczęście. Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tym heksagramem, potrafisz rozwiązać swoje kłopoty i trudności, całkowicie pozbywając się mechanizmów, które je projektują. Jest to heksagram otwierających się możliwości. Rozumiesz swoje istnienie jako zmieniającą się chwilę we wszechświecie. Widzisz swoje prawdziwe miejsce w rytmie życia i śmierci, w życiu ludzi i społeczeństwa.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: