Heksagram 63 – Spełnienie

(Heksagram 63) (Ogień)Ogień niżej (Woda)Woda wyżej

Woda zawieszona nad ogniem.
Niepospolity człowiek liczy się z tym,
że może wyrządzić zło, i zważa, by go nie popełnić.
Powodzenie w sprawach drobnych.
Nie zbaczaj ze swej drogi.
Pomyślny początek,
ale sprawy mogą przybrać zły obrót pod koniec.

A: Droga twojego życia spełnia się. Heksagram ten przedstawia moment spełnienia, który jest pierwszą chwilą rozpadu. Zarówno nieuchronny prąd starożytnych in i jang, jak i teoria entropii w fizyce teoretycznej uznają niemożliwość doskonałej, statycznej i nienaruszonej harmonii. Zmierzałeś do ideału (doskonałej przyszłości), teraz go osiągnąłeś (doskonałą teraźniejszość), od tej chwili zaś będziesz się oddalał od ideału (doskonałej przeszłości). Ruch ten jest nieunikniony, przynajmniej w odniesieniu do czasu. Ciesz się obecną chwilą spokoju i doskonałości. Nie patrz wstecz. Zachowaj spokój wewnętrzny pomimo konfliktu z siłami zewnętrznymi. Nie ceń bardziej przeszłości od trudnej teraźniejszości, gdyż może się zdarzyć, że nie staniesz się tak samo bezradny i nieruchomy jak żona Lota. Nie oglądaj się wstecz.

K: Twój związek z partnerem jest harmonijny, chociaż niekoniecznie musi to być okres szczytu emocjonalnego czy seksualnego. Oboje jesteście spokojni. Zmiana zakłóca ten stan spokoju, lecz nie musicie cierpieć z tego powodu. Nie możecie zachować w całości waszej obecnej idyllicznej sytuacji, możecie jednak utrzymać to, co ma dla was podstawowe znaczenie – spokój. Jeżeli w obliczu konfliktu nadal zachowacie tę postawę, to nic złego nie może się wydarzyć. Bądźcie jak dwie burty tej samej łodzi miotanej przez
morze.

M: Oświecone widzenie postrzega czas jako strumień, strumień rozwoju i upadku, strumień tworzenia i niszczenia. Oświecony umysł przyjmuje czas jako wyraz Jedności i Wielości, jako in i jang, taniec Siwy, jako śmierć i zmartwychwstanie. Możesz cieszyć się pięknem, równowagą i sprawiedliwością własnego poniżenia, deprecjonując je w ten sposób. Teraz nie jest to upadek, lecz działanie wszechświata, boskiego tchnienia. (W momencie Oświecenia nie ma płynącego strumienia, istnieje tylko bezczasowość).

LINIE

1

Człowiek naciska hamulec.
Lis zmoczył ogon.
Nie popełnisz błędów.

Rozwijające się, postępowe kierunki twoich czasów wytrąciły cię z równowagi. Czynniki napędzające ten ruch kulturalny odpowiadają twoim osobistym zasadom, lecz nie są identyczne. Zanim dasz się ponieść fali, zbadaj swoje zasady i trzymaj się ich. Jeżeli pójdziesz ślepo za tymi modnymi ideami, to musisz się spodziewać większych rozczarowań i konfliktów wszędzie tam, gdzie kultura masowa będzie rozbieżna z twoimi zasadami. Trzymając się własnych zasad, możesz postępować uczciwie w każdej sytuacji, nawet jeżeli przez jakiś czas będziesz podążał niemodną drogą.

2

Kobieta w chacie traci szybę w oknie.
Nie szukaj jej,
za siedem dni ją znajdziesz.

Sprawy układały się dla wszystkich tak pomyślnie, że nie zauważono twoich zdolności. Wiedząc, że masz coś cennego do zaofiarowania, skłonny jesteś się narzucać. Zaofiarować się ludziom, którzy nie akceptują ciebie, to zatracić siebie. Musisz być cierpliwy. W nieuchronnym strumieniu światła i jego zmian twój czas nadejdzie.

3

Kau Tsung podbił okolice piekła
i po trzech latach ujarzmił je całe.
Maluczcy nie powinni włączać się
w takie przedsięwzięcia.

Pomyślność jednego okresu twojego życia spowodowała, że utożsamiłeś się z historyczną, fikcyjną lub mitologiczną postacią, która była dotąd twoim ideałem. Identyfikowanie się z tym idealnym bohaterem mogło doprowadzić cię do przekonania, że potrafisz podejmować takie same cele i działania. Obiektywne porównanie siebie z tym bajkowym bohaterem powinno wykazać ci głupotę takiej zarozumiałości.

4

Człowiek trzyma zapas pakuł,
na wypadek gdyby przeciekała łódka.
Jest ustawicznie czujny.

Pomimo pomyślnego rozwiązania spraw nadal jeszcze istnieją w tej sytuacji pewne niebezpieczeństwa. Łódka, może przeciekać nie tylko wtedy, gdy spuści się ją na wodę. Szczelina może pojawić się zawsze. W razie konieczności musisz mieć środki zabezpieczenia, aby załatać swoje sprawy. Istnieje jednak pewna granica. Jeżeli ją przekroczysz, możesz stać się nazbyt czujny i nie będziesz mógł się cieszyć przyjemnościami oraz nagrodami towarzyszącymi osiągnięciom.

5

Na wiosenną ofiarę sąsiad na wschodzie zarżnął wołu,
lecz nie dorównuje to drobnej ofierze sąsiada z zachodu,
którego szczerość bardziej zasługuje na pochwałę.

Strzeż się wystawności.

6

Wpadł po uszy.
Niebezpieczeństwo.

Zamiast patrzeć na swój przeszły sukces z żalem i poczuciem straty (tak jak ostrzega artha), ty patrzysz wstecz z podziwem. Zatrzymałeś się, odwróciłeś i gapisz się w hipnotycznym zachwycie na swoją minioną chwałę. Musisz iść zgodnie ze swoim tao, w przeciwnym razie nastąpi porażka.

Opracowano na podstawie I-Ching, autor nieznany

Udostępnij na: