06 – Fałsz

Znaczenie karty cygańskiej „Nieszczerość” lub „Fałsz”

Znaczenie: Co za błąd, ktoś nie jest rzetelny, brak przejrzystości, zła decyzja.

Wyjaśnienie:

Podczas odczytywania losu często zdarza się, że zwaśnieni małżonkowie (konkubenci) pojawiają się na karcie. Jeśli ktoś czuje się ofiarą innego lub przyjął na siebie odpowiedzialność i winę za ich nędzne życie, to prawie na pewno w odpowiedzi na pytanie zadane na temat relacji osobistych spadają te karty – symbol walki z losem, niezdolność wewnętrznego, aby ich los ruszył w innym kierunku; czy oszukać kogoś. Karty w pobliżu mogą wskazywać na sytuację lub osobę nieszczerą wobec Ciebie lub która celowo kłamie, aby osiągnąć swoje cele. Również wyciągniesz tę kartę, jeśli sama nie jesteś szczerą osobą lub szczególne wydarzenie w przyszłym może odnosić się do samooszukiwania, świadome zamknięcie oczu na problemie lub niechęć, aby zobaczyć i usłyszeć gorzką prawdę.

Udostępnij na: