Doby księżycowe

by on Luty 28th, 2015
No CommentsComments

Wpływ dób księżycowych na organizm człowieka

Dawniej ludzie przykładali wielką wagę do tego, by każde przedsięwzięcie zaczynać „we właściwym czasie”.
Było to słuszne, gdyż każde wydarzenie przebiega odpowiednio do jakości momentu, w którym miało swój początek.

0 – NÓW

Niekorzystny wpływ zarówno na działalność grupową jak indywidualną. Najlepsze efekty daje kontakt z naturą, zagłębianie się w książkach, słuchanie rad krewnych lub przyjaciół. Potencjał biologiczny nie jest wysoki, dlatego też jest znaczna możliwość zaostrzenia się chorób przewlekłych, niebezpieczne są wszystkie przeciążenia, ryzykowne przedsięwzięcia i wielkie plany. Szanse na ich realizację są niewielkie. Iluzje, łudzenie samego siebie, marzenia, a także skłonność do przyjemności zmysłowych często wypełniają świadomość wielu ludzi. Pobłażanie sobie i innym, nieprawidłowe działania, kłamstwa mogą negatywnie odbić się na biznesie, a nawet spowodować straty w całym nadchodzącym miesiącu.

1

Pierwsza połowa doby jest korzystna, jednak plany i pomysły jakie się pojawią, trzeba zatrzymać przy sobie. W przeciwnym razie druga połowa doby może przekreślić nowe myśli i dążenia, a nadmiar zajęć i niewypełnione zobowiązania zniweczą rodzące się pozytywne perspektywy. Pierwsza połowa tej doby jest korzystna dla kontaktów ze zwierzchnikami, dla formułowania próśb, dla wszelkich inicjatyw społecznych lecz konkretne indywidualne sprawy będą rozwiązywane z trudem.

2

Pierwsza połowa tej doby nie jest korzystna i może przynieść szereg nieprzyjemności. Nasilają się ambicje i agresja, dlatego możliwe są konflikty między i małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Wybuch złości i negatywnych emocji może wpłynąć na zły nastrój na dłuższy czas. Druga połowa doby jest bardziej korzystna, wzrasta efektywność pracy, aktywizuje się działalność naukowa i praktyczna, możliwe są korzystne kontakty. Należy zwracać uwagę na wszelkie propozycje, bowiem często mogą one przynieść pozytywne wyniki.

3

Pierwsza połowa tej doby jest korzystna, nadchodzi równowaga duchowa, wzrastają zdolności do nawiązywania kontaktów. Doba ta jest korzystna dla: działalności handlowej, dla wszelkich ryzykownych przedsięwzięć, otwiera nowe perspektywy i korzystne możliwości. Jednak druga połowa doby może przyhamować te pozytywne dążenia i tylko dzięki dyplomacji i okazywaniu wielkoduszności można uniknąć konfliktów i intryg.

4

Pierwsza połowa tej doby jest niekorzystna, wzrasta niezdecydowanie i zmniejsza się wiara w siebie. Konflikty lub negatywne informacje z poprzedniego wieczoru mogą źle wpłynąć na nasze plany. Dlatego w pierwszej połowie dnia wymagana jest duża roztropność i umiejętność przeciwdziałania negatywnym wpływom. Kontakty z kierownictwem i partnerami w pierwszej połowie doby są utrudnione. Jednak druga połowa doby jest o wiele bardziej korzystna i pozwala osiągnąć poparcie kolegów, kierownictwa lub przyjaciół. Rośnie potencjał seksualny – doba ta jest sprzyjająca dla kontaktów z partnerami płci przeciwnej.

5 – PIERWSZY SEKSTYL

Okres bardzo korzystny, który pozwala wykazać swe zdolności na najróżniejszych polach. Wzrasta pomyślność i zdolność do materializacji pomysłów, pojawiają się możliwości rozszerzenia kontaktów, nowe myśli i plany, które pozwalają wnieść wiele pozytywnych zmian do swego życia. Nasila się intuicja i dar przewidywania, aktywizuje się działalność społeczna i naukowa, należy jednak mieć dużo opanowania w kontaktach, bowiem nietaktowne zachowanie lub zbytnie wywieranie nacisku może zahamować skuteczność działań.

6

Pierwsza połowa tej doby jest korzystna i pozwala realizować pomysły i plany, jakie pojawiły się w poprzedniej dobie. Są duże możliwości zakończenia spraw. zwiększa się zaufanie ze strony otoczenia. pojawiają się nowi partnerzy, odczuwasz poparcie ze strony krewnych i przyjaciół. W drugiej połowie doby możliwe są pewne spiętrzenia i brak koordynacji, co wymaga dobrej organizacji i odpowiedzialności. W przeciwnym razie wiele pozytywnych działań z pierwszej połowy doby może nie być zrealizowanych do końca.

7 – PIERWSZA KWADRA

Skomplikowany okres, ponieważ nierozwiązane problemy w kontaktach, a także dawne plany i cele będą wymagały większej ilości czasu, niż byśmy chcieli. Aby skutecznie działać konieczna jest rezygnacja z osobistych ambicji i staranie się o pozyskanie współpracowników dla swoich spraw. Jest to czas, gdy zmieniają się stosunki w zespole, dlatego potrzebna jest wstrzemięźliwość, ostrożność i rozwaga. W tej dobie możliwe jest wejście na nową; drogę rozwoju lub przejście do nowych celów, a do tego potrzebne jest przygotowanie oraz umiejętność zmiany sposobu zachowania.

8

Okres dysharmonijny, niekorzystny dla zdrowia, często wiążący się z kłamstwami, błędami i najróżniejszymi komplikacjami w kontaktach z partnerami. Odczuwasz niezadowolenie z otoczenia, ochotę do ucieczki od nagromadzonych problemów i potrzebę zmysłowego pobłażania sobie. Ludzie ducha, którzy zdolni, są do przezwyciężenia tych negatywnych wpływów, mogą w tej dobie odrzucić dawne programy karmiczne i rozpocząć nowy okres odnowy duchowej. Istnieje jednak ryzyko konfliktów z partnerami, krewnymi i dziećmi.

9

Korzystny okres, pozwalający zmienić formę każdej działalności, a także kontynuować pracę indywidualną i zbiorową. Sukcesy zawodowe, kontakty miłosne i poszukiwania duchowe będą bardzo efektywne. Można zaczynać wszelkie sprawy, odbywać spotkania, tworzyć i realizować plany ponieważ większość ludzi gotowa jest w tym czasie do kroczenia nowymi drogami i z nowymi partnerami.

10 – PIERWSZY TRYGON

Jedna z najlepszych dób księżycowych w ciągu całego cyklu, istnieje szansa materializacji wszystkich pozytywnych impulsów, jakie pojawiły się zarówno na początku miesiąca jak i w jego pomyślnych dniach. Neutralizowane są negatywne wpływy poprzednich trudnych okresów i wszelkie przemyślane działania mają wiele szans na sukces. Wzrasta energia, witalność, potencjał seksualny i urok osobisty. Większość spraw rozpoczętych w dziesiątej dobie będzie miała pomyślny skutek i poparcie Hierarchii Duchowej.

11

Okres niekorzystny, bowiem sprawdzana jest realność zamierzeń i planów. Człowiek jak gdyby zdaje egzamin z siły swego ducha, uczciwości i wytrzymałości. Rozbieżności, konflikty i przejawienie jakiejkolwiek niestałości wymagają elastyczności i umiejętności osiągania kompromisów. Wzrasta i zmysłowość i emocjonalność lecz kontakty miłosne mogą teraz zakończyć się kłótnią, obrazą lub niespełnionymi pragnieniami.

12

Pierwsza polowa doby jest bardzo niekorzystna, ponieważ zawiera szereg negatywnych tendencji poprzedniej doby. Jednak, jeśli człowiek pomyślnie przeszedł przez „próbę na pychę”, to pojawią się nowe możliwości, wzrośnie rozmiar jego aury i wzmocni się jego wpływ na otoczenie. W drugiej połowie doby; pojawią się nowe pozytywne możliwości aktywności twórczej. Nasilą się zdolności i do osiągnięcia celów i umiejętność przekonywania partnerów. dzięki czemu można osiągnąć pożądane cele niewielkim kosztem.

13

Pierwsza polowa doby jest korzystna i pozwala wznieść się ze swymi projektami na nowy poziom. Kierownictwo może zauważyć twoje wysiłki na polu biznesu lub twoje twórcze pomysły, dlatego mogą pojawić się nowe propozycje pracy i nowi partnerzy, mogą też zostać nawiązane nowe stosunki. Wzmacniają się więzi rodzinne, kontakty rodziców z dziećmi i między krewnymi. Druga polowa doby jest niekorzystna, pojawia się ryzyko wejścia w niepotrzebne sprawy i kłopoty, co może doprowadzić do straty czasu, energii i sil. Jest także skłonność do przejadania się, i przeciążania swego zdrowia i nadmiernego wydatkowania energii seksualnej.

14

Pierwsza polowa doby jest niekorzystna, grożą trudności w stosunkach rodzinnych i zawodowych. Ambicje i pragnienie, by przerzucić część swojej pracy na innych, mogą spowodować problemy. Druga połowa doby jest bardziej pomyślna, pozwala zrealizować plany innymi niż dotychczas metodami lub poprzez innych ludzi. Nawiązujesz twórcze kontakty, pojawiają się nowe myśli i pomysły.

15 – PEŁNIA

Doba ogólnie korzystna, wzmacnia się aura większości ludzi a osoby o wysokim potencjale twórczym i duchowym mogą w tym czasie maksymalnie wykorzystać swoje możliwości i wykazać się zdolnościami na najwyższym poziomie. Ludzi bez inicjatywy lub o słabej woli wpływy kosmiczne popchną ku odnowie, lecz nadmiar energii w tej dobie może wywołać w nich stan niezadowolenia lub nawet agresji.

16

Pierwsza połowa doby jest korzystna i pozwala wykorzystać energię z maksymalnym skutkiem. Każda własna sprawa, przedsięwzięcie lub proces twórczy aktywizują się, polepszają się stosunki małżeńskie, wzrasta energia seksualna, poprawia się intuicja, pojawia się inwencja twórcza lub nawet stan euforii. Druga polowa doby jest niekorzystna, mogą wyniknąć problemy przy realizacji planów lub pomysłów. Przyjemności zmysłowe pochłaniają czas i energię i dlatego należy być, teraz bardzo ostrożnym w kontaktach seksualnych. Poczucie przesytu lub niezadowolenia może stać się przyczyną konfliktów między zakochanymi, a także utrudnić perspektywy współpracy.

17

Pierwsza połowa doby jest dysharmonijna, może pojawić się agresja i nieoczekiwane problemy bez powodu. Możliwe są trudności w kontaktach zawodowych, a samouwielbienie, wyniosłość i egoizm mogą zrazić do ciebie niezawodnych dotąd partnerów, kierownictwo lub kolegów. Druga połowa doby jest bardziej korzystna, pozwała rozwiązać problemy poprzez rozmowę, a także dzięki pojawieniu się nowych planów i pomysłów. Kontakty dyplomatyczne w tym czasie są bardzo efektywne, mogą zostać załatwione sprawy, wydawałoby się, nie do rozwiązania.

18

Pierwsza polowa doby jest korzystna. Dzięki cierpliwości i pracowitości można zdobyć uznanie kierownictwa, a także pozyskać dla swych celów środki bardziej zamożnych partnerów. Doba ta jest korzystna dla uzyskania podwyżki wynagrodzenia i polepszenia sytuacji materialnej dzięki partnerom. Rośnie potencjał seksualny, magnetyzm i urok osobisty. Jednak w drugiej połowie doby nadmierna aktywność lub wywieranie nacisku mogą źle się skończyć. Działania podstępne i przebiegłe, a także negatywne energie i przeciążenie informacjami mogą stać się przyczyną choroby lub wywołać poważne problemy w następnej dobie.

19

Skrajnie niekorzystny okres, bowiem nieżyczliwość, zawiść i pomówienia mogą znacznie zahamować możliwości postępu i ewolucji duchowej. Twórczość i działania zespołowe są utrudnione. Lepiej wstrzymać się od wszelkich przedsięwzięć, zobowiązań i podpisywania umów. Niebezpieczeństwo oszukania lub pojawienia się kłopotów jest bardzo wysokie. Mogą również wyniknąć konflikty związane z dziećmi, ze zwierzętami domowymi, a także z poprzednimi partnerami lub dawnymi zobowiązaniami. Jest to doba próby karmicznej.

20 – OSTATNI TRYGON

Okres korzystny, pozwalający przezwyciężać knowania rywali lub nieżyczliwych osób. Wyjazdy, kontakty i nowe sprawy mogą być bardzo pomyślne. Mogą się pojawić korzystne propozycje związane z rozszerzaniem biznesu i nowe kontakty, szczególnie z cudzoziemcami, które pozwolą znacznie polepszyć sytuację materialną. Dobrze przebiegają rozmowy z kierownictwem, działaczami społecznymi i politycznymi.

21

Korzystny okres, w którym rosną możliwości odnowy duchowej i twórczej, a także pojawiają się nowe możliwości dzięki innemu ujęciu poprzednich doświadczeń i pomyślnym planom na przyszłość. Partnerzy i koledzy są dzisiaj uczciwi, pełni altruizmu i chęci udzielenia bezinteresownej pomocy. Wzrastają możliwości twórcze i seksualne, a także poczucie sprawiedliwości i siła woli. Zaostrza się intuicja, polepszają się stosunki z partnerami. Doba ta jest korzystna do składania propozycji i do zabiegania o sukcesy i czyjąś zgodę.

22

Okres dwuznaczny, czasami pełen sprzeczności. Wszelkie umowy i zobowiązania są sprawdzane pod względem wiarygodności i stabilności i poddawane pewnym zmianom. Trudno jest zaczynać nowe sprawy i projekty, lepiej byłoby doprowadzić do końca to, co zostało już zaczęte. W drugiej połowie doby rosną ambicje i trudno jest nam przyjąć pomoc od innej osoby. W stosunkach międzyludzkich możliwa jest zawiść i zazdrość, a także frustracje, związane z niezrealizowanymi pragnieniami lub oczekiwaniami. Należy być bardzo ostrożnym w wyrażaniu swoich myśli i uczuć i w ujawnianiu planów, bowiem możesz być źle zrozumiany.

23 – OSTATNIA KWADRA

Okres niekorzystny, często następują wahania nastroju i różnego rodzaju zmiany w otoczeniu. W tym dniu dobre wyniki mogą osiągnąć tylko ludzie uczciwi i o wysokim rozwoju duchowym. Stosunki między partnerami i zakochanymi są zagrożone, rosną ambicje i zarozumiałość. Każda nieuprzejmość, użycie siły czy niezgrabność (nawet w niewielkim stopniu) drażni otoczenie, dlatego możliwe są konflikty z kierownictwem lub partnerami.

24

Pierwsza połowa doby jest niekorzystna, bowiem nadal trwa część negatywnych tendencji z poprzedniej doby. Możliwa jest ociężałość i zaostrzenie przewlekłych chorób, jako resztki poprzednich strat energetycznych. Dlatego najlepiej w pierwszej połowie doby działać indywidualnie i wzmocnić swoje zdrowie. Druga połowa doby jest bardziej korzystna i pozwala osiągać wytyczone cele. Zwiększa się twoja intuicja i uzyskujesz poparcie wyżej stojących osób. Negatywne wydarzenia poprzedniego okresu mogą zostać przezwyciężone, zneutralizowane lub skierowane we właściwym kierunku.

25 – OSTATNI SEKSTYL

Korzystny okres, pozwalający rozszerzać możliwości i perspektywy. Pośrednictwo przyjaciół, krewnych i ich rady mogą być bardzo pomocne. Twórcze pomysły i nowe rozwiązania starych problemów mogą zyskać poparcie kierownictwa i przynieść sukces materialny. Stosunki między partnerami, zakochanymi i krewnymi mogą się polepszyć lub przejść na inny poziom. Wzrasta potencjał życiowy, towarzyskość, urok osobisty i poczucie humoru.

26

Pierwsza połowa doby jest korzystna, pozwala w innym świetle ujrzeć stare problemy. Lepiej byłoby nie rozpoczynać nowych przedsięwzięć, lecz jak najwięcej uzyskać z już rozpoczętych spraw, Nieoczekiwanie mogą nadejść dobre wiadomości od dawnych partnerów lub przyjaciół, a poprzednie umowy mogą zostać zweryfikowane i zasilić nas nową energią. Druga połowa doby jest niekorzystna i może być przyczyną strat z powodu negatywnego wpływu zawistnych ludzi i rywali. Mogą zaostrzyć się konflikty między bliskimi, związane z rozchwianiem sfery emocjonalnej. Niebezpieczne jest podpisywanie dokumentów, rozpoczynanie nowych spraw, podejmowanie ryzyka lub jazda z dużą prędkością.

27

Pierwsza połowa doby jest niekorzystna, grożą niebezpieczeństwa, wstrząsy i duże problemy, Istnieje ryzyko rozdźwięków i różnych ciosów ze strony losu, możliwość osłabienia zdrowia i witalności. Niewskazane jest branie na siebie zbyt dużego przeciążenia. Druga połowa doby jest korzystniejsza, pozwala inaczej spojrzeć na przeszłość, być mniej nerwowym w uczuciach i mniej gorączkowym w działaniu, Dobre rady partnerów mogą ostrzec przed grożącymi nieprzyjemnościami i ochronić przed nieżyczliwymi ludźmi.

28

Pierwsza polowa doby jest korzystna, pozwala otrzymać pomoc, obronę lub poparcie nie tylko od bliskich, lecz i od sił wyższych, Rosną nasze siły duchowe, intuicja i dar przewidywania. Okres ten jest korzystny dla poprawy swego losu, a także dla wyeliminowania rywali i nie przydatnych już partnerów. Natomiast druga połowa doby jest niekorzystna, ponieważ obniża się nasz potencjał biologiczny, pojawia się depresja, a także pociąg do przyjemności zmysłowych. Duża szansa zachorowań, kłamstw i omyłek może prowadzić do urazów i błędów i przyhamować dalszy rozwój.

29

Pierwsza połowa doby jest niekorzystna, trwa jeszcze negatywny wpływ poprzedniego okresu, Należy teraz „postawić kropkę nad i” i podsumować wszystkie poprzednie plany, sprawy i stosunki. Jest to niekorzystny czas dla kontaktów z nowymi osobami, jest jednak korzystny dla kontaktu z krewnymi i starymi znajomymi, którzy mogą okazać nam pomoc i dać dobrą radę. Druga połowa doby jest lepsza, wzrasta intuicja, zdolność przewidywania i potencjał twórczy. Myśli i sny w tym czasie mogą okazać się prorocze i odmienić nasz los.

 

Udostępnij na:

Categories: Księżyc