Tarot – Wielkie Arkana

Arkana Wielkie (łac. arcana – wtajemniczenie, wiedza tajemna) to grupa kart talii tarota. Autorem terminu arkana wielkie jest Jean-Baptiste Pitois, który posłużył się nim do opisania tej grupy kart w książce pt.: Historie de la Magie, du monde Surnaturel et de la fatalité a travers les Temps et les Peuples (wyd. 1870).

Podróż Głupca przez Wielkie Arkana

Podróż przez Wielkie Arkana Tarota jest metaforą podróży przez życie. Każda z tych głównych kart stoi na scenie w tej podróży – doświadczenia, że człowiek musi zrealizować swoje życiowe zadania całość. Te 22 opisy na podstawie słów kluczowych każdego głównego karty Arkana. Słowa kluczowe są zaznaczone w tekście. Numer karty podany jest w nawiasie.

Głupiec

Zaczynamy od karty Głupiec (0), karty początków. Głupiec oznacza dla każdego z nas, jak możemy rozpocząć naszą podróż życia. On jest głupi, bo tylko prosta dusza ma niewinną wiarę do podjęcia się takiej podróży pełnej wszelkich niebezpieczeństw i bólu.

Na początku swojej podróży, Głupiec jest jak noworodek – świeży, otwarty i spontaniczny. Rysunek na karcie Głupiec ma ręce na oścież, a jego głowa jest wysoko uniesiona. On jest gotowy do przyjęcia tego wszystkiego, co przechodzi mu drogę, ale jest też obojętny stojąc na krawędzi przepaści, którą ma zamiar przekroczyć. Głupiec nie zdaje sobie sprawy z trudności, będzie się zmierzyć który zaryzykował uwagę, aby wyciągnąć wnioski na świecie.

Głupiec stoi nieco poza resztą Wielkich Arkan. Zero jest niezwykłą liczbą. Spoczywa w dokładnym środku systemu liczbowego – zawieszona pomiędzy pozytywnym i negatywnym. w momencie narodzin, Głupiec jest w środku własnego indywidualnego wszechświata. Jest dziwnie pusty (jak jest zero), ale przepojony pragnieniem wyjścia i uczenia się. To przedsięwzięcie wydaje się być szaleństwem, ale czy jest?

Mag i Kapłanka

Na początku, Głupiec od razu napotyka Maga (1) i Arcykapłankę (2) – wielkie siły równoważące się, które składają się na postrzeganie świata. To jest cechą wszechświata materialnego, że jak tylko wymienisz jakiś aspekt doświadczenia, automatycznie przywołuje on swoje przeciwieństwo.

Mag jest pozytywną strona. Reprezentuje on aktywny, męską moc twórczego impulsu. Jest taka nasza świadomość. Mag jest siłą, która pozwala nam wpływać na świat przez stężenie poszczególnych woli i mocy. Kapłanka jest minusem. Ona jest tajemnicza i nieświadoma. Ona stanowi podatny grunt, w którym występują kreatywne wydarzenia. Kapłanka jest naszym niezrealizowanym potencjałem oczekiwania na substancję czynną w celu dostosowania go do wypowiedzi.

Określenia pozytywne i negatywne nie oznacza „dobre” i „złe”. Są człowieka wyróżnienia, które nie zastosują się do Tarota. Mag i Kapłanka są absolutnie równej wartości i znaczenia. Każdy jest niezbędny dla równowagi. Możemy zobaczyć, jak nasz cień jest negatywny, ale bez cienia, nie możemy zobaczyć światła, i bez względu na potencjał, nie możemy nic stworzyć.

Cesarzowa

Jak dorośnie, Głupiec staje się coraz bardziej świadomy swojego otoczenia. Jak w większości dzieci, najpierw rozpoznaje swoją matkę – ciepłą, kochającą kobietę, która go odżywia i dba o niego. On również poznaje Matkę Ziemię, która żywi go w szerszym znaczeniu.

Cesarzowa (3) przedstawia świat natury i sensacji. Dziecko uwielbia poznawanie wszystkiego czego się dotknie, smaków i zapachów. On nie może się nacieszyć z widoków i dźwięków, które oczarują zmysły. To naturalne, aby rozkoszować się bogactwem dobroci Matki Ziemi, która nas otacza i z jej wsparcia.

Cesarz

Następną osobą, która Głupiec napotka jest Ojciec w postać Cesarza (4). On jest przedstawicielem strukturywładzy. Jako dziecko pozostawia ramiona matki, dowiaduje się, że istnieją wzorce do jego świata. Zaczyna reagować w sposób przewidywalny, poznaje rzeczy, które mogą być zbadane. Dziecko przeżywa nowy rodzaj przyjemności płynącej z porządku odkrywania.

Głupiec napotyka również zasady. Dowiaduje się, że jego wola nie zawsze jest najważniejsza i są pewne zachowania, niezbędne dla jego dobra. Są ludzie, którzy będą w instytucjach wprowadzających takie wytyczne. Ograniczenia te mogą być frustrujące, ale pod opieką Ojca, Głupiec zaczyna rozumieć ich przeznaczenie.

Cesarz

Ostatecznie przedsięwzięcia Głupca w jego domu i w szerszym świecie. On jest narażony na wierzenia i tradycje jego kultury i rozpoczyna swoją formalną edukację. Cesarz (5) reprezentuje zorganizowane systemy wierzeń, które zaczynają otaczać i informuje rosnące dziecko.

Cesarz jest to ktoś, kto interpretuje tajemną wiedzę i tajemnice. Na karcie Cesarz  widzimy postać religijną dającą błogosławieństwo dwóm akolitom. Być może zaprasza on ich do przynależności kościelnej. Mimo, że ten obraz jest religijny, to jest naprawdę symbolem inicjacji wszelkiego rodzaju.

Dziecko jest przeszkolone we wszystkich praktykach swojego społeczeństwa i staje się częścią określonej kultury i światopoglądu. Dowiaduje się, że należy identyfikować się z grupą i odkrywa, poczucie przynależności. Lubi uczyć się zwyczajów swojego społeczeństwa i widzimy, jak dobrze może on być zgodny z nimi.

Kochankowie

Ostatecznie przed Głupcem stoją dwa nowe wyzwania. Przeżywa silny pęd do seksualnego zjednoczenia z drugą osobą. Wcześniej był głównie egocentryczny. Teraz czuje tendencję do równoważenia, na karcie Kochankowie (6), aby dotrzeć i stać się połową miłości partnerskiej. On pragnie relacji.

Głupiec musi również zdecydować się na swoje własne przekonania. Jest to na tyle dobre, aby spełniać jednocześnie uczy się i rozwija, ale w pewnym momencie, musi określić swoje własne wartości, jeśli chce być wierny sobie. Musi zacząć kwestionować opinię, którą otrzymał.

Rydwan

Do czasu, gdy Głupiec dorośnie, ma silną tożsamość i pewną władzę nad sobą. Poprzez dyscyplinę i siłę woli, rozwinął wewnętrzną kontrolę, która pozwala mu na triumf w jego środowisku.

Rydwan (7) przedstawia energiczne ego, które jest ukoronowaniem Głupca. Na karcie Rydwan, widzimy, jazda dumnego komendanta z postacią zwycięską przez jego świat. On jest w widocznej kontroli siebie i wszystkich. Na razie Głupca asertywny sukces jest wszystkim, co mógłby chcieć, a on czuje się pełny samozadowolenia. Jego jest pewność i młodzieńcze zaufanie.

Moc

Z biegiem czasu, życie przedstawia Głupcowi nowe wyzwania, które powodują cierpienie trochę i rozczarowania. On ma wiele okazji, aby liczyć na jakość Moc (8). On jest zmuszony, aby rozwijać swoją odwagę i znaleźć rozwiązanie i serce, by iść naprzód, pomimo niepowodzeń.

Głupiec odkrywa również ciche atrybuty cierpliwości i tolerancji. Zdaje sobie sprawę, że umyślne dowództwo Rydwanu musi jednak być pełniejsze życzliwości i delikatniejszej mocy kochającego podejścia. W czasach intensywnych powierzchownych namiętności, właśnie wtedy, gdy Głupiec myślał, że wszystko jest pod kontrolą, widział w tym samego siebie.

Pustelnik

Prędzej czy później, Głupiec jest zmuszony zadać sobie odwieczne pytanie „Dlaczego?” On zostaje wchłonięty w wyszukiwanie dla odpowiedzi, nie z ciekawości, ale z głęboko odczuwanej potrzeby, aby dowiedzieć się, dlaczego ludzie żyją, jeśli mają tylko cierpieć i umrzeć. Pustelnik (9) oznacza konieczność znalezienia głębszej prawdy.

Głupiec zaczyna patrzeć do wewnątrz, próbując zrozumieć swoje uczucia i motywacje. Zmysłowy świat posiada mniejszą atrakcję dla niego, a on ma czas na chwile samotności, z dala od szalonej aktywności społeczeństwa. Z czasem może szukać nauczyciela i przewodnika, który może dać mu rady i wskazać kierunek.

Koło Fortuny

Po wielu rachunkach sumienia, Głupiec zaczyna widzieć jak wszystko łącznie. On ma wizję światowego cudownego projektu; jego skomplikowanych wzorów i cykli. Koło Fortuny (10) jest symbolem tajemniczego wszechświata, którego części pracują razem w harmonii. Gdy Głupiec dostrzega piękno i porządek świata, jeśli tylko na chwilę, odkrywa niektóre odpowiedzi. On szuka.

Czasami jego doświadczenia wydają się być dziełem Losu. Szansa spotkania czy cudowne zdarzenie rozpoczyna proces przemiany. Głupiec może rozpoznać swoje przeznaczenie w sekwencji wydarzeń, które doprowadziły go do tego punktu zwrotnego. Był samotny, czuje się gotowy do ruchu i działania ponownie. Jego perspektywa jest szersza i widzi siebie jako część wspanialszego systemu powszechnego planu. Jego poczucie celu powraca.

Sprawiedliwość

Głupiec musi teraz zdecydować, co ta wizja oznacza dla niego osobiście. Patrzy wstecz na swoje życie, aby prześledzić przyczynowo-skutkowe relacje, które doprowadziły go do tego punktu. Bierze odpowiedzialność za swoje ostatnie działania, aby mógł zadośćuczynić innym i zapewnić sobie bardziej uczciwy kurs na przyszłość.

To jest czas decyzji Głupca. On podejmuje ważne decyzje. On pozostanie wierny swoim spostrzeżeniom, lub będzie on powracał do łatwiejszego i bardziej nieświadomego istnienia, które zamyka drogę do dalszego wzrostu?

Wisielec

Niezrażony, Głupiec naciska. Jest zdeterminowany, aby zrealizować swoją wizję, ale nie znajdzie, życie nie tak łatwo jest oswoić. Prędzej czy później, spotka swój osobisty krzyż – doświadczenie, które wydaje się zbyt trudne do zniesienia. To przytłaczające wyzwanie poniża go, dopóki nie ma wyboru i musi zrezygnować i odejść.

Początkowo czuje się pokonany, a Głupiec stracił. On wierzy, że poświęcił wszystko, ale z głębi poznaje niesamowitą prawdę. On stwierdza, że kiedy zrzeka się swojej walki o kontrolę, wszystko zaczyna działać jak należy. Stając otwartym i wrażliwym, Głupiec odkrywa cudowne poparcie od swojej Jaźni Wewnętrznej. Dowiaduje się poddać swoim doświadczeniom, a nie walczyć z nimi. Czuje zaskakującą radość i zaczyna płynąć z prądem życia.

Głupiec czuje się zawieszony w ponadczasowej chwili, bez nagłych zdarzeń i ciśnienia. W rzeczywistości, jego świat jest wywrócony do góry nogami. Głupiec jest Wisielcem (12), najwyraźniej męczennikiem, ale w rzeczywistości jest pogodny i spokojny.

Śmierć

Głupiec teraz zaczyna wyeliminowywanie starych nawyków i dawnego podejścia. Odrzuca to, co nieistotne bo docenia podstawy życia. On przechodzi z zakończeń, jak on zostawia aspekty jego życia za nim. Proces ten może wydawać się, że umiera, ponieważ Śmierć (13) jest jego znajomością siebie, aby umożliwić rozwój nowego. Czasami to nieuchronna zmiana wydaje się być krusząca Głupca, ale w końcu wznosi się on do odkrycia, że Śmierć nie jest stanem trwałym. To jest po prostu przejście do nowego, bardziej satysfakcjonującego sposobu życia.

Umiarkowanie

Od Pustelnika, Głupiec nie zastanawiał się tam i z powrotem nad emocjonalnym wahadłem. Teraz, zdaje sobie sprawę ze zrównoważenia stabilności Umiarkowania (14). Odkrywa prawdziwą równowagę. Doświadczając skrajności, przybył, aby docenić umiar. Głupiec nie łączy wszystkich aspektów siebie w skoncentrowanej całości cieszy się ze zdrowia i dobrego samopoczucia. Ile wdzięku i miękkości jest w aniele na karcie Umiarkowanie w porównaniu z potężnym, ale sztywnym Rydwanem (7) karty? Głupiec przeszedł długą drogę w realizacji harmonijnego życia.

Diabeł

Głupiec ma swoje zdrowie, spokój i wdzięk spokoju. Co więcej może on potrzebować? Na co dzień nie potrzebuje dużo, ale Głupiec jest odważny i kontynuuje poznanie najgłębszych poziomów jego istoty. Wkrótce staje twarzą w twarz z Diabłem (15).

Diabeł nie jest zły, to ponura postać zamieszkała poza nami. On jest węzłem ignorancji i beznadziei złożonym w każdym z nas na pewnym poziomie. Uwodzicielskie atrakcje z materiału wiążą nas tak przekonująco, że często nie zdają sobie nawet sprawy z naszej niewoli od nich.

Żyjemy w ograniczonym zakresie doświadczenia, nieświadomi chwalebnego świata, który jest naszym prawdziwym dziedzictwem. Para na karcie Diabeł jest przykuta, ale przychylna. Mogą tak łatwo uwolnić się, ale nawet nie odczuwają swojej niewoli. Wyglądają jak Kochankowie, ale nie są świadomi, że ich miłość jest ograniczona w wąskim zakresie. Ceną tej niewiedzy jest wewnętrzny rdzeń rozpaczy.

Wieża

Jak można Głupca uwolnić od Diabła? Czy uda mu się wykorzenić jego wpływ? Głupiec może znaleźć uwolnienie tylko poprzez nagłe zmiany reprezentowane przez kartę Wieża (16). Wieża jest twierdzą ego każdego z nas. Jest zbudowana wokół pięknego rdzenia wewnętrznego każdego człowieka. Szare, zimne i twarde jak skała mury, które wydają się chronić twierdzę, ale naprawdę jest więzieniem.

Czasami tylko monumentalny kryzys może generować wystarczającą moc, aby rozbić ściany Wieży. Na karcie Wieża widzimy pioruny uderzające ten budynek. To wyrzucone osoby, które wydają się być zagrożone upadkiem na śmierć. Korona wskazuje, że były one niegdyś dumnymi władcami; teraz są upokorzeni przez życie silniejsze niż oni.

Głupiec może potrzebować takiego poważnego wstrząśnięcia, jeśli chce się uwolnić, ale w wyniku objawienia powodującego bolesne doświadczenie, warto. Ciemna rozpacz jest wysadzona w mgnieniu oka, a światło prawdy jest wolne, aby błyszczeć.

Gwiazda

Głupiec wypełniony jest pogodnym spokojem. Piękne obrazy na karcie Gwiazda (17) świadczą o tym spokoju. Kobieta na obrazku na karcie Gwiazda jest naga, jej dusza nie jest już ukryta za każdym nieszczęściem. Gwiazdy świecą na bezchmurnym niebie, służąc jako latarnia nadziei i inspiracji.

Głupiec jest obdarzony zaufaniem, który całkowicie zastępuje negatywne energie Diabła. Jego wiara w siebie i przyszłość zostanie przywrócona. On jest pełen radości, a jego jedynym pragnieniem jest, aby podzielić się nim obficie z resztą świata. Jego serce jest otwarte, a jego miłość rozlewa się swobodnie. Ten spokój po burzy to magiczny moment dla Głupca.

Księżyc

Jaki wpływ może popsuć ten doskonały spokój? Czy jest kolejnym wyzwaniem dla Głupca? W rzeczywistości, to jest jego szczęściem, że czyni go podatnym na iluzje Księżyca (18). Radość Głupca jest stanem uczucia. Jego pozytywne emocje nie są jeszcze przedmiotem jasności umysłu. W tym stanie, Głupiec jest podatny na fantazje, zniekształcenia i fałszywe obrazy prawdy.

Księżyc pobudza twórczą wyobraźnię. To otwiera drogę do niezwykłych i pięknych myśli, do bańki z nieświadomości, także głęboko zakorzenionych lęków i niepokojów, które również mogą się pojawić. Doświadczenia te mogą powodować, że Głupiec może czuć się zagubiony i zdezorientowany.

Słońce

Jest świadomy jasności Słońca (19), które kieruje wyobraźnią Głupca. Promienie Słońca świecą we wszystkich ukrytych miejscach. To rozwiewa chmury zamieszania i strachu. To oświeca, więc czuje się jak Głupiec i rozumie dobroć świata.

Teraz, lubi niezapomniane energie i entuzjazm. Otwartość Gwiazdy umocniła się w ekspansywnej pewności. Głupiec jest nagi jak niemowlę na obrazku na karcie Słońce, jedzie radośnie w obliczu nowego dnia. Nie jest to zbyt trudne wyzwanie. Głupiec czuje się promienny i witalny. On ma udział w wielkich przedsięwzięciach, przyciąga do siebie wszystko, czego potrzebuje. On jest w stanie zrealizować jego wielkość.

Sąd, Wyrok

Głupiec został odrodzony. Jego fałszywe ego zostało przelane, umożliwiając jego promienną, manifestację prawdziwego Ja. Odkrył, że posiada radość i nie boi się, że jest w centrum życia.

Głupiec czuje się zwolniony. On odpuszcza sobie i innym, wiedząc, że jego prawdziwe ja jest czyste i dobre. On może żałować błędów przeszłości, ale wie, że były z powodu jego ignorancji i jego prawdziwej natury. On czuje się oczyszczony i odświeżony, by móc rozpocząć życie od nowa.

To jest czas dla Głupca do głębszego Sądu (20) o swoim życiu. Jego osobisty dzień zapłaty nadszedł. Od teraz widzi dobrze, może podjąć niezbędne decyzje dotyczące przyszłości. On może wybrać mądrze, które wartości pielęgnować, a które odrzucić.

Anioł na karcie Sąd jest Wyższym Ja Głupca wzywając go, aby powstać i spełnić swoją obietnicę. Odkrywa swoje prawdziwe powołanie – jego powód do wprowadzania tego życia. Wątpliwości i wahania znikają, a on jest gotowy, aby spełnić swoje marzenie.

Świat

Głupiec ponownie wpływa do Świata (21), ale tym razem z pełniejszego zrozumienia. Ma zintegrowane wszystkie odmienne części siebie i osiągnął pełnię. On osiągnął nowy poziom szczęścia i spełnienia.

Głupiec doświadcza życia jako pełnego i sensownego. Przyszłość jest wypełniona nieskończoną obietnicą. Zgodnie z jego osobistym powołaniem, staje się aktywne zaangażowanie się w świecie. On podejmuje służbę dzieląc swoje unikalne dary i talenty, i stwierdza, że osiąga to co próbuje. Ponieważ działa on z wewnętrznej pewności, że cały Świat spiskuje, aby zobaczyć, że jego wysiłki są nagradzane. Jego dorobek jest wielki.

Podróż Głupca nie była tak głupia. Dzięki wytrwałości i uczciwości, odtworzył spontaniczną odwagę, że pierwsza skłoniła go do poszukiwania Jaźni, ale teraz jest w pełni świadomy swojego miejsca w świecie. Ten cykl się skończy, ale Głupiec nie zatrzyma się. Wkrótce będzie on gotowy, aby rozpocząć nową podróż, która doprowadzi go do coraz wyższych poziomów zrozumienia.

Arkana Wielkie jako zbiór archetypów

Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest oświecenie duszy. Na początku tej drogi znajduje się arkan Głupiec, a na końcu arkan Świat.

Udostępnij na: